ر ق م

KÖK HARFLER: ر ق م

ANLAM: 

رَقَمَ : Bir kitap veya mektup yazmak; mühürlemek, damgalamak, damga basmak, mühür basmak. 

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
رَقِيمٌ isim 1 Yazılmış, yazılı 18/9
مَرْقُومٌ isim 2 Yazılmış, yazılı 83/9

Toplam 3

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

Mahreci Benzeyen Kökler

Benzer Manada Kelimeler

Zıt Manada Kelimeler

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Rakm رَقْم Yazmak.
Râkım رَاقِم 1: Bir yerin deniz seviyesinden yükseklik derecesi. Kod. 2: Rakam yazan.
Rakîm رَقِيم Yazılmış nesne.
Rakîme رَقِيمَة Yazılmış kağıt. Çizen.
Rakam رَقَم Sayıları göstermek için kullanılan işaretlerden her biri.
Merkûm مَرْقُوم Yazılmış.
Erkâm أَرْقَام Rakamlar. Sayı işaretleri.
Mirkâm مِرْقَام Kalem. Çoğul: Merâkım
Terkîm تَرْقِيم Rakamlamak, rakam koymak.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

رَقِيمٌ : İsim. 

18:9 أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا
Diyanet Meali: Yoksa sen, (sadece) Ashab-ı Kehf ve Ashab-ı Rakîm’i mi bizim ibret verici delillerimizden sandın? *

مَرْقُومٌ : İsim. İsm-i Mef’ûl.

83:9 كِتَابٌ مَرْقُومٌ
Diyanet Meali: O, yazılmış bir kitaptır. *
83:20 كِتَابٌ مَرْقُومٌ
Diyanet Meali: O, yazılmış bir kitaptır. *