ن ز ف

KÖK HARFLER:  ن ز ف

ANLAM: 

نَزَفَ : (İçerisindeki tüm su alınınca kuyu) boşalmak.

AÇIKLAMA:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek Açıklama
نَزَفَ fiil-I 1 Meçhul kullanım: Sarhoş oldu. 37/47 Meçhul muzari: يُنْزَفُ
أَنْزَفَ fiil-IV 1 Tükendi. Sarhoş oldu. 56/19

Toplam 2


BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Benzer Manada Kelimeler

 • نَزَفَ
  • سَالَ > bak: س ي ل
  • اِنْصَبَّ > bak: ص ب ب
  • أَرَاقَ
  • أُهْرِقَ
 • نُزِفَ
  • سَكِرَ > bak: س ك ر
  • ثَمِلَ
  • اِنْتَشَى

Zıt Manada Kelimeler

 • نَزَفَ
 • نُزِفَ
  • يَقَظَ > bak: ي ق ظ
  • صَحَا
  • تَنَبَّهَ

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Nezf نَزْف Sarhoş olma. Kuyunun suyunu tamamen boşaltma. Aklı gitme.
Nezîf نَزِيف Çok kan kaybından kuvvetsiz kalan kimse.
Menzûf مَنْزُوف Susuzluktan dolayı dili kurumuş kimse.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

نَزَفَ : Fiil-I. Meçhul muzarisi: يُنْزَفُ

37:47 لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ
Diyanet Meali: Onda baş döndürme özelliği yoktur. Onlar, onu içmekle sarhoş da olmazlar. *

أَنْزَفَ : Fiil-IV. 

56:19 لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ
Diyanet Meali: İçmekle başlarının dönmeyeceği ve sarhoş olmayacakları…