ن خ ر

KÖK HARFLER:  ن خ ر

ANLAM: 

نَخَرَ : Homurdanmak; horlamak. نَخِرَ : (Kemik, tahta vb) eskimek, ziyan olmak, ufalanmak.

AÇIKLAMA:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek Açıklama
نَخِرَةٌ isim 1 Çürümüş olanlar (Çoğul) 79/11 Tekili: نَخِرٌ

Toplam 1


BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Mahreci Benzeyen Kökler

Benzer Manada Kelimeler

  • نَخَرَ (a)
  • نَخَرَ (b)

Zıt Manada Kelimeler

  • نَخَرَ (a)
  • نَخَرَ (b)

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Nahr نَخْر Eskimek. Çürümek. Parçalamak.
Nahîr نَخِير Burnundan hırlama.
Nâhir نَاخِر Rüzgarla savrulur, yel estikçe ses verir, delik deşik olmuş kemik. Ufalanmış. Çürümüş.
Menhar مَنْخَر Burun deliği. Çoğulu: Menâhir

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

نَخِرَةٌ : İsim. Sıfat. Çoğul. Tekili: نَخِرٌ

79:11 أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً
Diyanet Meali:  “Bizler çürümüş kemiklere döndükten sonra mı?” *