ح ص ح ص

KÖK HARFLER:  ح ص ح ص

ANLAM: 

حَصْحَصَ : Zincirlenmiş biri gibi yürümek; çok uğraşmak, çalışmak; çok gayret sarfetmek; çok zahmet çekmek; işinde alışılmış sınırları aşmak; ayaklarını toplayıp göğsü üzerinde uzanmak.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

حَصْحَصَ :

حَصْحَصَ الرَّجُلُ : Adam zincirlenmiş biri gibi yürüdü; adam çok uğraştı ya da çalıştı; adam çok gayret sarfetti; adam çok zahmet çekti; adam işinde alışılmış sınırları aştı; adam ayaklarını toplayıp göğsü üzerinde uzandı.

حَصْحَصَ التُّرَابَ : Tozu sağa ve sola savurdu.

اَلْئٰنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ : Artık gerçek ortaya çıktı ya da açığa kavuştu (12:51).

حَصْحَصَ الشَّىْءُ : O şey, gizlendikten sonra açığa çıktı ya da ortaya çıktı.

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
حَصْحَصَ fiil-I 1 Gizli iken sonradan açığa çıktı, tebeyyün etti, ortaya çıktı. 12/51

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Benzer Manada Kelimeler

Zıt Manada Kelimeler

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Hashasa حَصْحَصَ Açık ve aşikar olma.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

حَصْحَصَ : Fiil-I.

12:51 قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ
Diyanet Meali: Aziz’in karısı ise, “Şimdi gerçek ortaya çıktı.” dedi.