ح ر م

KÖK HARFLER:  ح ر م

ANLAM: 

حَرُمَ : Yasak olmak. Haram olmak. (Bir şey veya bir kişi) mukaddes, dokunulmaz olmak; saygıdeğer biri olmak.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

حَرُمَ (geniş zamanlı يَحْرُمُ mastar ismi حُرْمٌ ve حُرُمٌ ve حُرُمَةٌ ve حَرَامٌ ve حَرِمَةٌ): 

حَرُمَ عَلَيْهِ الشَّىْءُ : O (bir) şey yasaktı, yasaklanmıştı veya haramdı ya da o hale geldi; bir şey (veya bir kişi) onun için mukaddes, dokunulmaz ya da saygıdeğer biriydi ya da o hale geldi.

حَرَمَهُ الشَّىْءَ (geniş zamanlı يَحْرِمُ ) : O şey için ona izin vermedi; ona o şeyi vermeyi reddetti.

حَرِمَ (geniş zamanlı يَحْرَمُ ) : Israrcı oldu ya da davasında ısrarcı oldu; dava açtı.

حُرِمَ الشَّىْءَ : O şey ona verilmedi ya da o şeyden mahrum bırakıldı.

مَحْرُومٌ : Bir şeyden yoksun bırakılan ya da verilmeyen kişi; saygı veya hürmet duyulan.

حَرَّمَ عَلَيْهِ الشَّىْءَ اَوْ حَرَّمَهُ : O şeyi, ona yasak etti, yasakladı ya da haram kıldı.

حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِى : Kendime adaletsizliği yasak ettim ya da adaletsizliğin veya günahın üzerindeyim.

حَرَّمَهُ : O şeyi veya kişiyi mukaddes, dokunulmaz, hürmet ya da saygı görmeyi hak eden kıldı ya da bildirdi; onu sıkıca bağladı; o şey ona verilmedi.

مُحَرَّمٌ : Yasak edilmiş, yasaklanmış ya da haram kılınmış; mukaddes, dokunulmaz veya saygıdeğer kılınmış ya da bildirilmiş.

اَلْمُحَرَّمُ : İslami takvimin ilk ayı.

حَرَامٌ : Yasak edilmiş, yasaklanmış; haram; mukaddes veya dokunulmaz ( çoğul hali: حُرُمٌ). 

مُحْرِمٌ : (Hac yahut umre için) ihrama giren. (Bu şekilde adlandırılması, hacının yahut umre yapanın, avlanmak ve kadınlarla cinsi temas kurmak gibi önceden kendisine helâl kılınan şeylere yaklaşamaması ve o müddet içerisinde bunların kendisine haram olmasından dolayıdır.

اَلشَّهْرَ الْحَرَامُ : Mukaddes Ay.

اَلْاَشْهُرُ الْحُرُمُ (Çoğul hali): Mukaddes Aylar veya haram aylar, ismen: رَجَب – اَلْمُحَرَّم – ذُوالْحِجَّة – ذُوالْقَعْدَة 

اَلْمَسْجِدُ الْحَرَامُ : Mescidi Haram.

اَلْبَيْتُ الْحَرَامُ : Beyti Haram.

اَلْمَشْعَرُ الْحَرَامُ : Mekke ve Arafat arasında, Muzdelife’de bulunan bir tepeye verilen addır.

حُرُمَةٌ : Yasak edilmiş, yasaklanmış veya haram kılınmış olma hali; mukaddes, dokunulmaz veya saygıdeğer olma hali; mukaddeslik veya dokunulmazlık; saygı veya hürmet, ( حُرُمَاتٌ çoğul hali); dokunulmaz, mukaddes, saygı duyulan, saygıdeğer olması gereken bir şey; bir mukavele, ahit veya bir zorunluluk; mukaddes, bozulamaz veya gözetilmemesi kabahat olması gereken bir söz veya güvenlik teminatı; bir hisse, kısım veya pay.

حُرُمَاتُ اللّٰهِ : Allah’ın (c.c.) çiğnenemez tüm emirleri ve yasakları ve bozulamaz şeyler ya da birinin yapmakla yükümlü olduğu ve ihmal edilmesi haram kılınan şey ya da Hac usul ve kurallarına dair Allah’ın (c.c.) gerekli kıldığı tüm şeyler.

مَحْرَمٌ : Evlenmenin haram olduğu kadın akraba.

هِىَ لَهُ مَحْرَمٌ وَهُوَ لَهَا مَحْرَمٌ : O kadın ona haram kılınmıştır ve o kadının, onunla evlenmesi haramdır.

حَرِيمٌ : Yasaklanmış herhangi bir şey; mukaddes; kadınlar; kadınların odaları; İbadethane; kutsal bir yerin çevresi; hacı örtüsü; bir arkadaş; bir ortak.  

هُوَ حَرِيمٌ صَرِيحٌ : Biri samimi bir arkadaştır.

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


TürAdetAnlamÖrnekAçıklama
حَرَّمَfiil-II39Yasak kıldı28/12Meçhulü: حُرِّمَ
مَحْرُومٌisim4Men edilmiş, yasaklanmış, mahrum70/25
حَرَامٌisim33Haram, şer’an yasak21/95Çoğulu: حُرُمٌ
مُحَرَّمٌisim5Yasak kılınan2/85Müennes: مُحَرَّمَةٌ
حُرُمَاتٌisim2İhtiram gösterilmesi gereken2/194Tekil: حُرْمَةٌ

Toplam83


BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

Benzer Manada Kelimeler

Zıt Manada Kelimeler

 • حَرَمَ
  • حَلَّلَ > bak: ح ل ل
  • أَحَلَّ > bak: ح ل ل
  • أَجَازَ > bak: ج و ز
  • سَوَّغَ > bak: س و غ
  • سَمَحَ
  • أَبَاحَ
  • أَتَاحَ
 • حَرَامٌ
  • حَلَالٌ > bak: ح ل ل
  • مُبَاحٌ
  • (مَسْمُوحٌ (بِهِ 

AÇIKLAMA:

HARÂM ile SUHT kelimeleri arasındaki fark

( ح ر مس خ ط )

Suht, harâmın sıfatı hususunda mübalağadır. Bu nedenle, harâmun suhtun (son derece haram) denilir. Fakat bu anlamda, suhtun harâmun denilmez. Suht’un “apaçık bir harâm” manasına geldiği söylenmiştir. Harâm sözü, bir şeyin suht (açık bir harâm) olduğunu göstermez. Oysa suht sözü, o şeyin harâm olduğunu gösterir. Suht’un “bütün taatlerin kökünü kazıyan bir harâm olduğunu” söylemek mümkündür. (Farklar Sözlüğü 343) Bknz: ( س خ ط )

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Harem حَرَم 1: Saray ve konaklarda kadınlara ayrılan bölüm.  2: Yasak kılınmış mukaddes olan şey. 3: İç avlu.  4: Hicaz’da ihrama girilen yerden Kabe’ye dek uzanan bölüm. 5: Mekke-Medine’nin ismi.
Harâm حَرَام Din kurallarına aykırı olan, dinî bakımdan yasak olan, helal karşıtı. Çoğul: Hurum
Harîm حَرِيم 1: Girilmesi yabancıya yasak olan, kutsal tutulan, korunulan yer. 2: Harem dairesi, harem.  3: Evin içi gibi, başkalarına kapalı olan yer. 4: Bir evin civarı. 5: Avlu. 6: Ortak, şerik.  7: Hacıların, hac zamanı giydikleri giysi.
Harîme حَرِيمَة Bir kimsenin istediği gibi kullanabilecek hakka sahip olduğu malı.
Harâmi حَرَامِي Haramzede. Yol kesen. Hırsız, haydut, eşkıya.
Hürmet حُرْمَة 1: Saygı. 2: Riayet. İhtiram. Çoğul: Hurumât
Mahrem مَحْرَم 1: Yakın akrabadan olduğu için nikâh düşmeyen (kimse). 2: Başkalarına söylenmeyen, gizli  3: Sırdaş. Çoğul: Mehârim, Mahremân
Mahremiyyet مَحْرَمِيَّة Gizlilik. Mahrem olma hali.
Mahrûm مَحْرُوم Yoksun.
Ahrâm أَحْرَام Gizli yerler. Gizli olup herkesin girmesi serbest olmayan yerler.
Tahrîm تَحْرِيم 1: Haram kılma, kılınma. 2: Kur’an-ı Kerim’in 66. sûresi.
Muharrem مُحَرَّم 1: Ay takviminin birinci ayı, aşure ayı. 2: Haram kılınmış.
Muharremât مُحَرَّمَات 1: Evlenilmesi haram kılınan kadınlar. 2: Haramlar. Haram edilen şeyler. Dinimizce helal olmayan şeyler. 
İhrâm إِحْرَام Hacıların örtündükleri dikişsiz bürgü.
Mührim مُحْرِم Hacda ihrama giren. İhram elbisesi giyen.
Taharrüm تَحَرُّم  Haramdan sakınma. Kaçınma, sakınma, çekinme.
İhtirâm اِحْتِرَام Hürmet olunmak, tazim olunmak, hürmet, saygı.
Muhterem مُحْتَرٓم 1: Saygıdeğer, sayın.  2: Hürmet görmüş. İhtiram olunmuş. Kıymetli ve şerefli kimse.
İstihrâm اِسْتِحْرَام Haram olmasını isteme, sayma.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

حَرَّمَ : Fiil-II. Meçhulü: حُرِّمَ

2:173إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ
Diyanet Meali:Allah, size ancak leş, kan, domuz eti ve Allah’tan başkası adına kesileni haram kıldı.
2:275وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
Diyanet Meali:Oysa Allah, alışverişi helâl, faizi haram kılmıştır.
3:50وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ
Diyanet Meali:“Ve size haram kılınan bazı şeyleri helâl kılmak için (gönderildim).”
3:93كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ
Diyanet Meali:(Tevrat indirilmeden önce), İsrail’in (Yakub’un) kendisine haram kıldığı dışında, yiyeceklerin hepsi İsrailoğullarına helâl idi.
4:23حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
Diyanet Meali:Size şunlarla evlenmek haram kılındı: Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz…
4:160فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ
Diyanet Meali:Yahudilerin yaptıkları zulüm … sebebiyle önceden kendilerine helâl kılınmış temiz ve hoş şeyleri onlara haram kıldık.
5:3حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
Diyanet Meali:Ölmüş hayvan, kan, domuz eti, Allah’tan başkası adına boğazlanan … hayvanlar … size haram kılındı.
5:72إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ
Diyanet Meali:“Kim Allah’a ortak koşarsa, artık, Allah ona cenneti muhakkak haram kılmıştır. Onun barınağı da ateştir.”
5:87يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ
Diyanet Meali:Ey iman edenler! Allah’ın size helâl kıldığı iyi ve temiz nimetleri (kendinize) haram etmeyin.
5:96وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا
Diyanet Meali:Kara avı ise ihramlı olduğunuz sürece size haram kılındı.
6:119وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ
Diyanet Meali:Allah, yemek zorunda kaldıklarınız dışında size neleri haram kıldığını tek tek açıklamışken…
6:138وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا
Diyanet Meali:“(Şunlar da) sırtları (binilmesi ve yük yüklemesi) haram edilmiş hayvanlardır.” Bir kısım hayvanları da keserken üzerlerine Allah’ın adını anmazlar.
6:140وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ
Diyanet Meali:Allah’ın kendilerine verdiği rızkı -Allah’a iftira ederek- haram sayanlar…
6:143قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ
Diyanet Meali:De ki: “Allah iki erkeği mi haram kıldı, yoksa iki dişiyi mi?”
6:144قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ
Diyanet Meali:De ki: “İki erkeği mi haram kıldı, iki dişiyi mi?”
6:146وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ
Diyanet Meali:Yahudilere tırnaklı hayvanların hepsini haram kıldık.
6:146وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا
Diyanet Meali:Sığır ve koyunların ise, … içyağlarını (yine) onlara haram kıldık.
6:148لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ
Diyanet Meali:“Eğer Allah dileseydi, biz de ortak koşmazdık, babalarımız da. Hiçbir şeyi de haram kılmazdık.”
6:150قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَٰذَا
Diyanet Meali:De ki: “Haydi, Allah şunu haram kıldı” diye tanıklık yapacak şahitlerinizi getirin.
6:151قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ
Diyanet Meali:(Ey Muhammed!) De ki: “Gelin, Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım…”
6:151وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ
Diyanet Meali:“Meşrû bir hak karşılığı olmadıkça, Allah’ın haram (dokunulmaz) kıldığı canı öldürmeyin.”
7:32قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ
Diyanet Meali:De ki: “Allah’ın, kulları için yarattığı zîneti ve temiz rızkı kim haram kılmış?”
7:33قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ
Diyanet Meali:De ki: “Rabbim ancak, açık ve gizli çirkin işleri … haram kılmıştır.”
7:50قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ
Diyanet Meali:Onlar, “Şüphesiz, Allah bunları kâfirlere haram kılmıştır” derler.
7:157وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ
Diyanet Meali:Onlara iyi ve temiz şeyleri helâl, kötü ve pis şeyleri haram kılar.
9:29وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ
Diyanet Meali:Allah’ın ve Resûlünün haram kıldığını haram saymayan ve hak din İslâm’ı din edinmeyen (kimselerle, küçülerek kendi elleriyle cizyeyi verinceye kadar savaşın).
9:29وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ
Diyanet Meali:Allah’ın ve Resûlünün haram kıldığını haram saymayan ve hak din İslâm’ı din edinmeyen (kimselerle, küçülerek kendi elleriyle cizyeyi verinceye kadar savaşın).
9:37يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
Diyanet Meali:Allah’ın haram kıldığı ayların sayısına uygun getirip (böylece Allah’ın haram kıldığını helâl kılmak için haram ayı) bir yıl helâl, bir yıl haram sayıyorlar.
9:37يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
Diyanet Meali:Allah’ın haram kıldığı ayların sayısına uygun getirip (böylece Allah’ın haram kıldığını helâl kılmak için haram ayı) bir yıl helâl, bir yıl haram sayıyorlar.
9:37فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ
Diyanet Meali:Allah’ın haram kıldığını helâl kılmak için…
16:35لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ
Diyanet Meali:“Allah dileseydi ne biz, ne de atalarımız O’ndan başka hiçbir şeye tapmazdık, O’nun emri olmadan hiçbir şeyi de haram kılmazdık.”
16:115إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
Diyanet Meali:Allah, size ancak leş, kan, domuz eti ve Allah’tan başkası adına kesileni haram kıldı.
16:118وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ
Diyanet Meali:Daha önce sana anlattıklarımızı yahudi olanlara da haram kılmıştık.
17:33وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ
Diyanet Meali:Haklı bir sebep olmadıkça, Allah’ın, öldürülmesini haram kıldığı cana kıymayın.
24:3وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
Diyanet Meali:Bu, mü’minlere haram kılınmıştır.
25:68وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ
Diyanet Meali:Onlar, Allah ile beraber başka bir ilâha kulluk etmeyen, haksız yere, Allah’ın haram kıldığı cana kıymayan (ve zina etmeyen) kimselerdir.
27:91إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ
Diyanet Meali:De ki: “Bana ancak, bu beldenin (Mekke’nin); onu mukaddes kılan ve her şey kendisine ait olan Rabbine kulluk yapmam emredildi.”
28:12وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ
Diyanet Meali:Biz, daha önce onun, süt analarının sütünü emmemesini sağladık.
66:1يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ
Diyanet Meali:Ey peygamber! Allah’ın sana helâl kıldığı şeyi niçin sen kendine haram ediyorsun?

مَحْرُومٌ : İsim. İsm-i Mef’ûl. 

51:19وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ
Diyanet Meali:Mallarında (yardım) isteyen ve (iffetinden dolayı isteyemeyip) mahrum olanlar için bir hak vardır. *
56:67بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ
Diyanet Meali:“Daha doğrusu büsbütün mahrumuz!” *
68:27بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ
Diyanet Meali:(Gerçeği anlayınca da), “Hayır, meğer biz mahrum bırakılmışız!” dediler. *
70:25لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ
Diyanet Meali:İsteyenler ve (isteyemeyip) mahrum kalanlar için…*

حَرَامٌ : İsim. Çoğulu: حُرُمٌ

2:144فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
Diyanet Meali:(Bundan böyle), yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir.
2:149وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
Diyanet Meali:(Ey Muhammed!) Nereden yola çıkarsan çık, (namazda) Mescid-i Haram’a doğru dön.
2:150وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
Diyanet Meali:(Ey Muhammed!) Nereden yola çıkarsan çık, yüzünü Mescid-i Haram’a doğru çevir.
2:191وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ
Diyanet Meali:Yalnız, Mescid-i Haram yanında, onlar sizinle savaşmadıkça, siz de onlarla savaşmayın.
2:194الشَّهْرُ الْحَرَامُ
Diyanet Meali:Haram ay, (haram aya karşılıktır).
2:194بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ
Diyanet Meali:(Haram ay), haram aya karşılıktır.  Hürmetler (saygı gösterilmesi gereken şeyler) kısas kuralına tabidir.
2:196ذَٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
Diyanet Meali:Bu (durum), ailesi Mescid-i Haram civarında olmayanlar içindir.
2:198فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ
Diyanet Meali:Arafat’tan ayrılıp (sel gibi Müzdelife’ye) akın ettiğinizde, Meş’ar-i Haram’da Allah’ı zikredin. 
2:217يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ
Diyanet Meali:Sana haram ayda savaşmayı soruyorlar. De ki: “O ayda savaş büyük bir günahtır.”
2:217وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ
Diyanet Meali:“Allah’ın yolundan alıkoymak, onu inkâr etmek, Mescid-i Haram’ın ziyaretine engel olmak ve halkını oradan çıkarmak, Allah katında daha büyük günahtır.”
5:2يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ
Diyanet Meali:Ey iman edenler! Allah’ın (koyduğu din) nişanelerine, haram aya … sakın saygısızlık etmeyin.
5:2وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا
Diyanet Meali:Ve de Rab’lerinden bol nimet ve hoşnutluk isteyerek Kâ’be’ye gelenlere (sakın saygısızlık etmeyin).
5:2وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا
Diyanet Meali:Sizi Mescid-i Haram’dan alıkoydular diye birtakımlarına beslediğiniz kin, sakın ha sizi, haddi aşmaya sürüklemesin.
5:97جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ
Diyanet Meali:Allah; Ka’be’yi, o saygıdeğer evi … insanlar(ın din ve dünyaları) için ayakta kalma (ve canlanma) sebebi kıldı.
5:97وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ
Diyanet Meali:haram ayı , hac kurbanını ve (bu kurbanlara takılı) gerdanlıkları (insanların din ve dünyaları için ayakta kalma ve canlanma sebebi kıldı).
9:5فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ
Diyanet Meali:Haram aylar çıkınca bu Allah’a ortak koşanları artık bulduğunuz yerde öldürün.
9:36مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ
Diyanet Meali:Bunlardan dördü haram aylardır.  İşte bu, Allah’ın dosdoğru kanunudur.
5:1أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ
Diyanet Meali:İhramlı iken avlanmayı helâl saymamanız kaydıyla, okunacak (bildirilecek) olanlardan başka hayvanlar, size helâl kılındı.
5:95يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ
Diyanet Meali:Ey iman edenler! İhramlı iken (karada) av hayvanı öldürmeyin.
5:96وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا
Diyanet Meali:Kara avı ise ihramlı olduğunuz sürece size haram kılındı.
8:34وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ
Diyanet Meali:Onlar Mescid-i Haram’dan (mü’minleri) alıkoyarken ve oranın bakımına ehil de değillerken, Allah onlara ne diye azap etmesin?
9:7إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ
Diyanet Meali:Ancak Mescid-i Haram’ın yanında kendileriyle antlaşma yaptıklarınız başkadır. Bunlar size karşı dürüst davrandığı sürece, siz de onlara dürüst davranın.
9:19أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ
Diyanet Meali:Siz hacılara su dağıtmayı ve Mescid-i Haram’ın bakım ve onarımını, Allah’a (ve âhiret gününe) iman edip (Allah yolunda cihad eden kimselerin amelleri) gibi mi tuttunuz?
9:28إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا
Diyanet Meali:Allah’a ortak koşanlar ancak bir pislikten ibarettir. Artık bu yıllarından sonra, Mescid-i Haram’a yaklaşmasınlar.
10:59قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ
Diyanet Meali:De ki: “Allah’ın size indirdiği; sizin de, bir kısmını helâl, bir kısmını haram kıldığınız rızıklar hakkında ne dersiniz?” De ki: “Bunun için Allah mı size izin verdi, (yoksa Allah’a iftira mı ediyorsunuz)?”
16:116وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ
Diyanet Meali:Dilleriniz yalana alışageldiğinden dolayı, (Allah’a karşı yalan uydurmak için), “Şu helâldir”, “Şu haramdır” demeyin.
17:1سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى
Diyanet Meali:Kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir.
21:95وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ
Diyanet Meali:Helâk ettiğimiz bir memleket halkının  bize dönmemeleri imkânsızdır. *
22:25إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
Diyanet Meali:İnkâr edenler ile Allah’ın yolundan ve Mescid-i Haram’dan alıkoyanlar (azabı hak etmişlerdir.)
28:57أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ
Diyanet Meali:Biz onları (tarafımızdan bir rızık olarak), her türlü meyve ve mahsullerin kendisinde toplandığı, saygın ve güvenlikli bir yere yerleştirmedik mi?
29:67أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ
Diyanet Meali:Çevrelerindeki insanlar kapılıp götürülürken, bizim, onların yurtlarını saygın ve güvenlikli bir yer kıldığımızı görmediler mi?
48:25هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
Diyanet Meali:Onlar, inkâr edenler ve sizi Mescid-i Haram’dan alıkoyanlardır.
48:27لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ
Diyanet Meali:Allah dilerse, siz güven içinde … Mescid-i Haram’a gireceksiniz.

مُحَرَّمٌ : İsim. İsm-i Mef’ûl. Tef’îl Bâbı (II. Bâb). 

2:85وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ
Diyanet Meali:Onları çıkarmak haramken size esir olarak geldiklerinde fidyelerini vermeye kalkan kimselersiniz.
6:139وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا
Diyanet Meali:Bir de dediler ki: “Şu hayvanların karınlarındaki yavrular (canlı olursa) sırf erkeklerimize aittir. Karılarımıza ise haramdır.”
6:145قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ
Diyanet Meali:De ki: “Bana vahyolunan Kur’an’da bir kimsenin yiyecekleri arasında (…dan başka), haram kılınmış bir şey bulamıyorum.”
14:37رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ
Diyanet Meali:“Rabbimiz! Ben çocuklarımdan bazısını, senin kutsal evinin (Kâbe’nin) yanında ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim.

مُحَرَّمَةٌ : İsim. İsm-i Mef’ûl. Tef’îl Bâbı (II. Bâb). Müennes. Müzekkeri: مُحَرَّمٌ

5:26قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ
Diyanet Meali:Allah, şöyle dedi: “O hâlde, orası onlara kırk yıl haram kılınmıştır. Bu süre içinde yeryüzünde şaşkın şaşkın dönüp dolaşacaklar.”

حُرُمَاتٌ : İsim. Çoğul. Tekili: حُرْمَةٌ

2:194الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ
Diyanet Meali:Haram ay, haram aya karşılıktır.  Hürmetler (saygı gösterilmesi gereken şeyler) kısas kuralına tabidir.
22:30ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ
Diyanet Meali:Bu böyle. Kim Allah’ın hükümlerine saygı gösterirse, bu, Rabbi katında kendisi için bir hayırdır.