غ م ض

KÖK HARFLER: غ م ض

ANLAM: 

غَمُضَ / غَمَضَ : (Konuşma) yalın veya sarih; belirsiz veya anlaşılması güç olmak. Şehrin içine doğru uzaklaşmak ve gözden kaybolmak. Gözlerini kapamak. Bir şeye göz yummak.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
أَغْمَضَ fiil-IV 1 Düşük fiyatla almak, çok ucuza mâletmek 2/267

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

Benzer Manada Kelimeler

Zıt Manada Kelimeler

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Gâmız غَامِض Anlaşılmaz, anlaşılması güç.
Gumûz غُمُوض Anlaşılmaz. Karışık.
Gumûzet غُمُوضَة Anlaşılmazlık. Karışıklık.
Agmâz أَغْمَاض Göz yummalar, göz kırpmalar.
Tagmîz تَغْمِيض Göz yummak.
İgmâz إِغْمَاض Müsamaha etmek. Görmemezlikten gelmek.
İgtimâz اِغْتِمَاض Gözünü kapatma, gözünü yumma. Uyuma.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

أَغْمَضَ :   Fiil-IV.

2:267 وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ
Diyanet Meali: Kendinizin göz yummadan alıcısı olmayacağınız (bayağı şeyleri vermeye kalkışmayın).