ف ك ك

KÖK HARFLER: ف ك ك

ANLAM: 

فَكَّ : Bir şeyi diğerinden ayırmak. Örülmüş veya birbirine karışmış herhangi iki şeyi ayırmak, çözmek. Bir şeyin bir parçasını başka bir parçasından ayırmak.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.

TürAdetAnlamÖrnek
فَكٌّisim1Âzâd etmek90/13
مُنْفَكٌّisim1Ayrılan, vazgeçen98/1اِنْفَكَّ : Yarı câmid mâzi ve muzâri fiil, nâkıs fiil, ism-i fâili kullanılmış.
Toplam2

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

Benzer Manada Kelimeler

Zıt Manada Kelimeler

AÇIKLAMA:

TEFRÎK ile TEFKÎK kelimeleri arasındaki fark

( ف ر ق – ف ك ك )

Her tefkîk (çözme) bir tefrîk (ayırma)dır. Oysa her her tafrîk, bir tefkîk değildir. Tefkîk ancak birbiri ile kaynaşmış olanları tefrîk (ayırma) için kullanılır. (Farklar Sözlüğü 208) Bknz: ( ف ر ق )

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Fekk فَكّ Açmak. Ayırmak. Kaldırmak. Çene kemiği.
Fekkiye فَكِّيَة Çene ile ilgili.
Fekkeyn فَكَّيْنِ İki çene. Alt ve üst çene.
Münfekk مُنْفَكّ Sökülen, ayrılan. İnfikak eden. Ayrılmış olan.
Tefekkük تَفَكُّك Zincir halkası gibi birbirinden ayrılma.
Mütefekkik مُتَفَكِّك Dalgın adam. 
İnfikâk اِنْفِكَاك Yerini terk etme. Yerinden ayrılma.
İftikâk اِفْتِكَاك Rehinden kurtarma, rehinden çıkarma.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

فَكٌّ : İsim. 

90:13 فَكُّ رَقَبَةٍ
Diyanet Meali: O tutsak bir boynu çözmek (köle azat etmek)tir. *

مُنفَكِّينَ :  İsim. İsm-i Fâil. İnfiâl Bâbı (VII. Bâb). Kurallı Erkek Çoğul. Nasb / Cerr Hali. Tekili: مُنْفَكٌّ Fiil: اِنْفَكَّ : Yarı câmid mâzi ve muzâri fiil, nâkıs fiil.

98:1 لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ
Diyanet Meali: Kitap ehlinden inkâr edenler ile Allah’a ortak koşanlar, kendilerine apaçık delil gelinceye kadar (küfürden) ayrılacak değillerdi. *