ج د ث

KÖK HARFLER:  ج د ث

ANLAM: 

جَدَثَ : Kendisi için bir kabir veya mezar yapmak.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

اِجْتَثَّ ve اِجْتَدَثَ ve جَدَثَ : Kendisi için bir kabir veya mezar yaptı.

جَدَثٌ (çoğul hali اَجْدَاثٌ ) : Bir kabir; bir mezar.

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek Açıklama
أَجْدَاثٌ isim 3 Kabir 36/51 Tekili: جَدَثٌ

Toplam 3


BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Benzer Manada Kelimeler

  • جَدَثٌ

AÇIKLAMA:

CEDES ile CESED kelimeleri arasındaki ilişki 

(ج د ث – ج س د)

Cedes kelimesi “kabir”, cesed kelimesi ise “ölü beden” anlamındadır. Ölmüş bedenin yeri kabirdir, aradaki ilişki oldukça açıktır. Burada dikkati çeken şey, bu iki kelimenin fonetiğinin de birbirine son derece yakın olmasıdır. Bknz: ( ج س د )

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Cedes جَدَث Kabir, mezar. Çoğulu: Ecdâs

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

أَجْدَاثٌ : İsim. Çoğul. Tekili: جَدَثٌ

36:51 فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ
Diyanet Meali: Bir de bakarsın, kabirlerden çıkmış, Rablerine doğru akın akın gitmektedirler.
54:7 خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ
Diyanet Meali: Gözleri düşmüş bir hâlde dağılmış çekirgeler gibi kabirlerden çıkarlar. *
70:43 يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ
Diyanet Meali: Dikili putlara akın akın gidercesine,  mezarlarından süratle çıkacakları o günü hatırla! *