ب ش ر

KÖK HARFLER:  ب ش ر

ANLAM: 

بَشَرَ : (Deriyi) soymak.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

بَشَرَ (geniş zamanlı يَبْشُرُ mastar isim بَشْرٌ):

بَشَرَ الْجِلْدَ : Deriyi soydu, بَشَرَة (deri)’yi kaldırarak soydu, (üstünde tüy biten yüz, yüzey veya deri)’yi soydu.

بَشَرْتُ الْاَدِيمَ : Ciltten بَشَرَةٌ (deri)’yi kaldırdım, yani derinin üst kısmı.

بَشَرَ الْجَرَادُ الْاَرْضَ : Çekirge sürüsü toprağın üstünde ne varsa hep birlikte yiyip toprağı çıplak bıraktılar.

بَشَرَنِى بِوَجْهٍ حَسَنٍ : Beni güler yüzle karşıladı.

بَشَرَ ve تَبَشَّرَ ve اِسْتَبْشَرَ : Olayın duyurulması üzerine بَشَرَة (deri)’yi (ifadesini) değiştirdi; sevindi veya memnun oldu.

اَبْشَرَ بِمَوْلُودٍ : Yeni doğan bebek haberiyle sevindi.

بَشَّرَهُ (mastar isim تَبْشِيرٌ) ve اَبْشَرَهُ ve اِسْتَبْشَرَهُ : Ona, بَشَرَة (deri)’yii (ifadesini) değiştirecek bir olayın haberini verdi. 

اِسْتَبْشَرَ : Müjde edilen şeyle neşelenip sevindi.

اَبْشَرَتِ النَّاقَةُ : Dişi deve hamile kaldı. Bu kelime, iyi veya mutlu haberlerle bağlantılı olarak kullanılagelmiştir, müjde anlamındadır. Ancak bazen kötü haberle bağlantılı olarak da kullanılır veya kullanılabilir. Yani بَشَّرَه ona iyi veya kötü haber verdi, müjdeledi anlamındadır.

بَاشَرَ الْمَرْأَةَ : Onunla dip dibe yattı. İçeri girdi ona doğru ilerledi. مُبَاشَرَةٌ (mastar isim).

بَاشَرَ : Kinaye olarak, cinsi münasebette bulunmak. (Asıl manası dokunmak, temasa geçmektir.).

بَاشَرَهُ النَّعِيمُ : Sefa ona derisine yapışmışçasına iştirak etti.

بَاشَرَ الْاَمْرُ : Meseleyi kendi kendine halletti.

بِشْرٌ : Yüzün gülmesi.

بَشَرٌ : Ademoğlu; insanoğlu; dişi, erkek, tekil, çift ve çoğul olarak kullanılır.

هُوَ بَشَرٌ ve هِىَ بَشَرٌ ve هُمْ بَشَرٌ ve هُمَا بَشَرٌ ve هُنَّ بَشَرٌ : hepsi kullanılır.

اَبُو الْبَشَرِ : İnsanoğlunun babası (Adem as.).

بَشَرَةٌ (eşanlamlısı: بَشَرٌ ) : Kafada saçın çıktığı ya da insan yüzünde veya vücudunda tüy biten dış veya üst deri.

بِشَارَةٌ : Haber, genellikle insanın yüzündeki ifadeyi değiştiren iyi haber, müjde.

بُشْرٰى ve بِشَارَةٌ ve بُشَارَةٌ şu sözcükten: بَشَّرَهُ türeyen öznelerdir.

بَشَارَةٌ : Yüzün güzelliği ve çekiciliği; şeklin veya özelliklerin zerafeti.

بَشِيرٌ (çoğul hali بُشَرَاءُ ile بُشْرٌ ) : İyi veya kötü haberi, ancak çoğunlukla iyi haberi veren kişi. Ayrıca, çok hoş; güzel; zarif şekil veya özelliklere sahip anlamına gelir.

بَشِيرَةٌ (çoğul hali بَشَائِرُ ) : Güzel bir kadın; terbiyeli dişi deve.

بَشَّرَ : Müjdeledi. (İsmi faili: مُبَشِّرٌ)

اَبْشَرَ : Verilen müjdeye sevinmek.

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


TürAdetAnlamÖrnek ÂyetAçıklama
بَشَّرَfiil-II38Müjdeledi15/54Meçhul: بُشِّرَ
بَاشَرَfiil-III2Cinsi münasebette bulundu2/187
أَبْشَرَfiil-IV1Verilen müjdeye sevindi41/30
اِسْتَبْشَرَfiil-X7Müjde edilen şeyle sevindi39/45
مُبَشِّرٌisim9Müjdeci18/56
مُبَشِّرَةٌisim1Müjdeci (müennes)80/39
بَشِيرٌisim9Müjdeci41/4
بُشْرٌisim3Çoğunlukla iyi haber veren kişi (çoğul)7/57
بُشْرَىisim15Müjde57/12
مُسْتَبْشِرٌisim1Müjde edilen şeyle sevinen80/39
بَشَرٌisim37Beşer, insan36/15

Toplam:123


BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

Benzer Manada Kelimeler

 • بَاشَرَ
  • زَاوَلَ > bak: ز و ل
  • مَارَسَ
 • بِشْرٌ
  • مَرَحٌ > bak: م ر ح
  • اِنْشِرَاحٌ > bak: ش ر ح
  • سَعَادَةٌ > bak: س ع د
  • غِبْطَةٌ
  • جَذَلٌ

Zıt Manada Kelimeler

 • بَاشَرَ
 • بِشْرٌ

AÇIKLAMA:

İSTİBŞÂR ve SÜRÛR ve FERAH kelimeleri arasındaki fark

( ب ش رس ر رف ر ح )

İstibşâr, “müjdelenme sebebiyle sevinmek” anlamına gelir. Beşera’nın asıl anlamı, “yüzün dış çizgilerinde sevincin açıkça görülmesi”dir. 

Sürûr (sevinç), hakiki anlamda bir fayda veya lezzet sebebiyle gerçekleşir. Zıddı hüzn’dür. Bilindiği gibi hüzn, felaketler sebebi ile olur.  

Ferah, kendisinde bir fayda veya lezzet olmayan bir şey sebebiyle de olur. Zıddı gamm’dır. İnsan, gerçekte bir zarar söz konusu olmaksızın, zarar olduğunu zannederek gamm duyabilir. Aynı şekilde  insan, hakikati olmayan bir şey sebebiyle ferahlık duyabilir. Rüya görenin, rüyadaki iyilikler sebebiyle ferahlaması gibi. Oysa gerçek olmayan bir şey sebebiyle hüzn ve sürûr caiz değildir. (Farklar Sözlüğü 394) Bknz: ( س ر رف ر ح )

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Beşer بَشَر İnsanoğlu, insan.
Beşerî بَشَرِيّ İnsanoğlu ile ilgili. 
Beşerîyyet بَشَرِيَّة İnsanın tab’ ve hilkati ve fıtri halleri. İnsanlık.
Bâşir بَاشِر 1: Müjdeci. 2: Güler yüzlü, mesut, mutlu. 
Beşîr بَشِير 1: Müjde getiren, müjdeci.  2: Güleryüzlü, güleç adam.
Mebşûre مَبْشُورَة Yüzü ve vücudu güzel yaratılmış kadın.
Bişâret (Beşâret) بِشَارَة 1: Müjde, muştu, iyi haber. 2: Güler yüzlülük, gülümseme.
Büşrâ بُشْرَى Müjde. Sevinçli, hayırlı haber.
Tebşîr تَبْشِير Müjdeleme, muştulama. Çoğul: Tebşîrât
Mübeşşir مُبَشِّر İyi haber verip sevindiren. Hayırlı haber veren. Müjdeleyen. Çoğul: Mübeşşirîn, Mübeşşirât
Mübeşşer مُبَشَّر Tebşir olunmuş. Kendisine müjde verilmiş. İyi haberle sevindirilmiş.
Mübâşir مُبَاشِر Haber veren. Müjdeleyen.
Mübâşeret مُبَاشَرَة Bir işe başlama, girişme. Temas etmek, dokunmak.
İbşâr إِبْشَار Müjdeleme, tebşir etme, sevinçli bir haber bildirme. Çoğul: İbşârât
Mübşir مُبْشِر Müjde veren, müjdeliyen, ibşar eden.
Mübşer مُبْشَر Kendisine müjde verilmiş, müjdelenmiş.
Tebâşir تَبَاشِر Müjde.
İstibşâr اِسْتِبْشَار Müjde almak. Hayırlı, iyi haber iyi sevinmek.
Müstebşir مُسْتَبْشِر Müjdeleyen. Müjde ile sevinen. Müennes: Müstebşire

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

بَشَّرَ : Fiil-II. Meçhul: بُشِّرَ

2:25وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ
Diyanet Meali:İman edip salih ameller işleyenlere, kendileri için cennetler olduğunu müjdele.
2:155وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ
Diyanet Meali:(Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla), bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele.
2:223وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ
Diyanet Meali:Allah’a karşı gelmekten sakının ve her hâlde onun huzuruna varacağınızı bilin. (Ey Muhammed!) Mü’minleri müjdele.
3:21وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
Diyanet Meali:İnsanlardan adaleti emredenleri öldürenler var ya, onları elem dolu bir azap ile müjdele.
3:39أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا
Diyanet Meali:“Allah sana, kendisinden gelen bir kelimeyi (İsa’yı) doğrulayıcı, efendi, (nefsine hâkim ve salihlerden bir peygamber olarak) Yahya’yı müjdeler.”
3:45إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ
Diyanet Meali:Hani melekler şöyle demişti: “Ey Meryem! Allah, seni kendi tarafından bir kelime ile müjdeliyor.”
4:138بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا
Diyanet Meali:Münafıklara, kendileri için elem dolu bir azap olduğunu müjdele. *
9:3وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
Diyanet Meali:İnkârcılara, elem dolu bir azabı müjdele!
9:21يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فٖيهَا نَعٖيمٌ مُقٖيمٌ
Diyanet Meali:Rableri onlara, kendi katından bir rahmet, bir hoşnutluk ve kendilerine içinde tükenmez nimetler bulunan cennetler müjdelemektedir. *
9:34وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
Diyanet Meali:(Altın ve gümüşü biriktirip gizleyerek) onları Allah yolunda harcamayanları elem dolu bir azapla müjdele.
9:112وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ
Diyanet Meali:(Bunlar, tövbe edenler, ibâdet edenler, hamdedenler, oruç tutanlar, rükû’ ve secde edenler, iyiliği emredip) kötülükten alıkoyanlar ve Allah’ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Mü’minleri müjdele.
10:2وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ
Diyanet Meali:İman edenlere, Rableri katında kendileri için bir doğruluk makamı bulunduğunu müjdele..
10:87وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ
Diyanet Meali:“Evlerinizi namaz kılınacak yerler yapın. Namazı dosdoğru kılın. Mü’minleri müjdele.”
11:71وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ
Diyanet Meali:İbrahim’in karısı ayakta idi. (Bu sözleri duyunca) güldü. Ona da İshak’ı müjdeledik..
15:53قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ
Diyanet Meali:Onlar, “Korkma, biz sana bilgin bir oğul müjdeliyoruz” dediler. *
15:54قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ
Diyanet Meali:İbrahim, “Bana yaşlılık gelip çatmış iken beni mi müjdeliyorsunuz? Bana neyi müjdeliyorsunuz?” dedi *
15:54قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ
Diyanet Meali:İbrahim, “Bana yaşlılık gelip çatmış iken beni mi müjdeliyorsunuz? Bana neyi müjdeliyorsunuz?” dedi *
15:55قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ
Diyanet Meali:“Biz sana gerçeği müjdeledik. Sakın ümitsizlerden olma” dediler. *
16:58وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ
Diyanet Meali:Onlardan biri, kız ile müjdelendiği zaman içi öfke ile dolarak yüzü simsiyah kesilir! *
16:59يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ
Diyanet Meali:Kendisine verilen kötü müjde (!) yüzünden halktan gizlenir.
17:9وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ
Diyanet Meali:İyi işler yapan mü’minler için (büyük bir mükâfat olduğunu) müjdeler.
18:2وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا
Diyanet Meali:Salih ameller işleyen mü’minleri, içlerinde ebedî olarak kalacakları güzel bir mükâfat (cennet) ile müjdelemek için…
19:7يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ
Diyanet Meali:(Allah, şöyle dedi:) “Ey Zekeriyya! Haberin olsun ki biz sana Yahya adlı bir oğul müjdeliyoruz.”
19:97فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا
Diyanet Meali:Ey Muhammed! Biz, Allah’a karşı gelmekten sakınanları Kur’an ile müjdeleyesin, inat eden bir topluluğu da uyarasın diye, onu senin dilin ile (indirip) kolaylaştırdık. *
22:34فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ
Diyanet Meali:İşte sizin ilâhınız bir tek ilâhtır. Şu hâlde yalnız O’na teslim olun. Alçak gönüllüleri müjdele!
22:37لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ
Diyanet Meali:(Böylece onları sizin hizmetinize verdi ki), size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah’ı büyük tanıyasınız. İyilik edenleri müjdele.
31:7كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
Diyanet Meali:(Ona âyetlerimiz okunduğu zaman); sanki kulaklarında ağırlık var da işitmiyormuş gibi (büyüklenerek arkasını döner). Ona, elem dolu bir azabı müjdele.
33:47وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا
Diyanet Meali:Mü’minlere kendileri için Allah’tan büyük bir lütuf olduğunu müjdele. *
36:11وَخَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ
Diyanet Meali:(Sen ancak Zikr’e, Kur’an’a uyanı ve) görmediği hâlde Rahmân’dan korkan kimseyi (uyarırsın). İşte onu bir bağışlanma ve güzel bir mükâfatla müjdele.
37:101فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ
Diyanet Meali:Biz de ona uysal bir oğul müjdeledik. *
37:112وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ
Diyanet Meali:Biz onu salihlerden bir peygamber olarak İshak ile de müjdeledik. *
39:17وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ
Diyanet Meali:İçtenlikle Allah’a yönelenler için müjde vardır. O hâlde, kullarımı müjdele!
42:23ذَٰلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
Diyanet Meali:İşte bu, Allah’ın, inanıp salih ameller işleyen kullarına müjdelediği şeydir.
43:17وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا
Diyanet Meali:Onlardan biri, Rahmân’a örnek kıldığı (isnad ettiği kız çocuğu) ile müjdelendiği zaman, (öfkesinden) yüzü simsiyah kesilir.
45:8ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
Diyanet Meali:(Kendisine Allah’ın âyetlerinin okunduğunu işitir de), sonra büyüklük taslayarak sanki onları hiç duymamış gibi direnir. İşte onu elem dolu bir azap ile müjdele!
51:28فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ
Diyanet Meali:(Yemediklerini görünce) onlardan İbrahim’in içine bir korku düştü. Onlar, “korkma” dediler ve onu bilgin bir oğul ile müjdelediler. *
61:13وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ
Diyanet Meali:Seveceğiniz başka bir kazanç daha var: Allah’tan bir yardım ve yakın bir fetih (Mekke’nin fethi). (Ey Muhammed!) Mü’minleri müjdele! *
84:24فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
Diyanet Meali:Öyle ise sen onlara elem dolu bir azabı müjdele! *

بَاشَرَ : Fiil-III.

2:187فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ
Diyanet Meali:Artık eşlerinize yaklaşın ve Allah’ın sizin için yazıp takdir etmiş olduğu şeyi arayın.
2:187وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ
Diyanet Meali:Bununla birlikte siz mescitlerde itikâfta iken eşlerinize yaklaşmayın.

أَبْشَرَ : Fiil-IV.

41:30أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ
Diyanet Meali:“Korkmayın, üzülmeyin, size (dünyada iken) va’dedilmekte olan cennetle sevinin!”

اِسْتَبْشَرَ : Fiil-X. 

3:170وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ
Diyanet Meali:Arkalarından kendilerine ulaşamayan kimselere, kendilerine korku olmadığını ve kendilerinin üzülmeyeceklerini müjde etmek isterler.
3:171يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ
Diyanet Meali:(Şehitler) Allah’ın nimetine, keremine sevinirler.
9:111وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ
Diyanet Meali:Kimdir sözünü Allah’tan daha iyi yerine getiren? O hâlde, yapmış olduğunuz bu alışverişten dolayı sevinin.
9:124فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ
Diyanet Meali:İman etmiş olanlara gelince, inen sûre onların imanını artırmıştır. Onlar bunu birbirlerine müjdelerler.
15:67وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ
Diyanet Meali:Şehir halkı sevinerek geldiler. *
30:48فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ
Diyanet Meali:Onu (yağmuru) kullarından dilediklerine uğrattığı zaman bir de bakarsın sevinirler.
39:45وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ
Diyanet Meali:Allah’tan başkaları (ilâhları) anıldığında bakarsın sevinirler.

مُبَشِّرٌ : İsim. İsm-i Fâil. Tef’îl Bâbı (II. Bâb).

2:213فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ
Diyanet Meali:Allah, müjdeciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdi.
4:165مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ
Diyanet Meali:Müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak (peygamberler gönderdik ki), peygamberlerden sonra insanların Allah’a karşı bir bahaneleri olmasın.
6:48وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ
Diyanet Meali:Biz peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz.
17:105وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا
Diyanet Meali:Seni de ancak müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik.
18:56وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ
Diyanet Meali:Biz, peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz.
25:56وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا
Diyanet Meali:Biz, seni ancak bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. *
33:45يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا
Diyanet Meali:Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı olarak gönderdik.*
48:8إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا
Diyanet Meali:(Ey Muhammed!) Şüphesiz biz seni bir şâhit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. *
61:6وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ
Diyanet Meali:(Hani, Meryem oğlu İsa, “Ey İsrailoğulları! Şüphesiz ben, Allah’ın size, benden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı) ve benden sonra gelecek, Ahmed adında bir peygamberi müjdeleyici (olarak gönderdiği peygamberiyim” demişti).

مُبَشِّرَاتٌ : İsim. İsm-i Fâil. Tef’îl Bâbı (II. Bâb). Kurallı Bayan Çoğul. Tekili: مُبَشِّرَةٌ

30:46وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ
Diyanet Meali:Rüzgârları, yağmurun müjdecileri olarak göndermesi, Allah’ın (varlık ve kudretinin) delillerindendir.

بَشِيرٌ : İsim.

2:119إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا
Diyanet Meali:Şüphesiz biz seni hak ile; müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.
5:19أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ
Diyanet Meali:(Ey kitap ehli! Peygamberlerin arası kesildiği bir sırada), “Bize ne müjdeleyici bir peygamber geldi, ne de bir uyarıcı” demeyesiniz diye, (işte size hakikatı açıklayan elçimiz Muhammed geldi).
5:19فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
Diyanet Meali:(Evet,) size bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmiştir. Allah, her şeye hakkıyla gücü yetendir.
7:188إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
Diyanet Meali:“Ben inanan bir kavim için sadece bir uyarıcı ve bir müjdeciyim.”
11:2أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ
Diyanet Meali:Allah’tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye (ayrı ayrı açıklanmış bir kitaptır. De ki:) “Şüphesiz ben size O’nun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim.”
12:96فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا
Diyanet Meali:Müjdeci gelip gömleği Yakub’un yüzüne koyunca gözleri açılıverdi.
41:4بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ
Diyanet Meali:Müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilmiştir. Fakat onların çoğu yüz çevirmiştir. Artık onlar işitmezler. *
34:28وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا
Diyanet Meali:Biz, seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.
35:24إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ
Diyanet Meali:Şüphesiz biz, seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak ile gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki, aralarında bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın. *

بُشْرٌ : İsim.

7:57وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ
Diyanet Meali:O, rüzgârları rahmetinin önünde müjde olarak gönderendir.
25:48وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ
Diyanet Meali:O, rahmetinin önünde rüzgârları müjdeci olarak gönderendir.
27:63وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ
Diyanet Meali:Ve rahmetinin önünden rüzgârları bir müjdeci olarak gönderen mi? Allah ile birlikte başka bir ilâh mı var!?

بُشْرَى : İsim.

2:97مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ
Diyanet Meali:“(Kur’an’ı); önceki kitapları doğrulayıcı, mü’minler için de bir hidayet rehberi ve müjde verici olarak (senin kalbine indirmiştir).”
3:126وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ
Diyanet Meali:Allah, bunu size sırf bir müjde olsun ve kalpleriniz bununla yatışsın diye yaptı.
8:10وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ
Diyanet Meali:Allah bunu, sadece bir müjde olsun ve onunla kalpleriniz yatışsın diye yapmıştı.
10:64لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ
Diyanet Meali:Dünya hayatında da, ahirette de onlar için müjde vardır.
11:69وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا
Diyanet Meali:Andolsun, elçilerimiz (melekler), İbrahim’e müjde getirip “Selâm sana!” dediler.
11:74فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ
Diyanet Meali:İbrahim’in korkusu gidip, kendisine müjde gelince Lût kavmi hakkında bizim (elçilerimiz)le tartışmaya başladı. *
12:19قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً
Diyanet Meali:“Müjde! Müjde! İşte bir oğlan!” dedi. Onu alıp bir ticaret malı olarak sakladılar.
16:89تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ
Diyanet Meali:(Sana bu kitabı); her şey için bir açıklama, doğru yolu gösteren bir rehber, bir rahmet ve müslümanlar için bir müjde olarak (indirdik).
16:102لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ
Diyanet Meali:“İnananların inançlarını sağlamlaştırmak, müslümanlara doğru yolu göstermek ve onlara bir müjde olmak üzere (Kur’an’ı Rabbinden hak olarak indirdi).”
25:22يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ
Diyanet Meali:Fakat melekleri görecekleri gün, işte o gün suçlulara hiçbir müjde yoktur.
27:2هُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ
Diyanet Meali:Mü’minler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir. *
29:31وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ
Diyanet Meali:Elçilerimiz (melekler) İbrahim’e müjdeyi getirdiklerinde, “Biz, bu memleket halkını helâk edeceğiz” dediler.
39:17وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ
Diyanet Meali:Tâğût’tan, ona kulluk etmekten kaçınan ve içtenlikle Allah’a yönelenler  için müjde vardır.
46:12لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ
Diyanet Meali:Zulmedenleri uyarmak, iyilik yapanlara müjde olmak üzere…
57:12بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
Diyanet Meali:“Bugün size müjdelenen şey içlerinden ırmaklar akan cennetlerdir.”

مُسْتَبْشِرَةٌ : İsim. İsm-i Fâil. İstif’âl Bâbı (X. Bâb). Müzekker: مُسْتَبْشِرٌ

80:39ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ
Diyanet Meali:Gülerler, sevinirler. *

بَشَرٌ : İsim.

3:47قَالَتْ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ
Diyanet Meali:(Meryem), “Ey Rabbim! Bana bir beşer dokunmamışken benim nasıl çocuğum olur?” dedi.
3:79مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ
Diyanet Meali:Allah’ın, kendisine Kitab’ı, hükmü (hikmeti) ve peygamberliği verdiği hiçbir insanın, “Allah’ı bırakıp bana kullar olun” demesi düşünülemez.
5:18بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ
Diyanet Meali:Hayır, siz de O’nun yarattıklarından bir beşersiniz.” (Allah) dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder.
6:91وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ
Diyanet Meali:Allah’ın kadrini gereği gibi bilemediler.  Çünkü, “Allah, hiç kimseye hiçbir şey indirmedi” dediler.
11:27فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا
Diyanet Meali:Kavminin  inkâr eden ileri gelenleri, “Biz, senin ancak bizim gibi bir insan olduğunu görüyoruz.” dediler.
12:31وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ
Diyanet Meali:“Hâşâ! Allah için, bu bir insan değil, ancak şerefli bir melektir” dediler.
14:10قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا
Diyanet Meali:Onlar, “Siz de bizim gibi sadece birer insansınız. Bizi (babalarımızın taptıklarından) alıkoymak istiyorsunuz.” dediler.
14:11قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ
Diyanet Meali:Peygamberleri, onlara dedi ki: “Biz ancak sizin gibi birer insanız.”
15:28وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنّٖى خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَاٍ مَسْنُونٍ
Diyanet Meali:Hani Rabbin meleklere, “Ben kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş balçıktan bir insan yaratacağım.” demişti. *
15:33قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ
Diyanet Meali:İblis dedi ki: “Ben, kuru bir çamurdan, şekillenmiş balçıktan yarattığın insan için saygı ile eğilemem.” *
16:103وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ
Diyanet Meali:Andolsun ki biz onların, “Kur’an’ı ona bir insan öğretiyor” dediklerini biliyoruz.
17:93قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا
Diyanet Meali:De ki: “Rabbimi tenzih ederim. Ben ancak resûl olarak gönderilen bir beşerim.”
17:94وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا
Diyanet Meali:İnsanlara hidayet (Kur’an) geldikten sonra onların iman etmelerine ancak, “Allah, bir beşeri mi peygamber olarak gönderdi?” demeleri engel olmuştur. *
18:110قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ
Diyanet Meali:De ki: “Ben de ancak sizin gibi bir insanım. (Ne var ki) bana, ‘Sizin ilâh’ınız ancak bir tek ilâhtır” diye vahyolunuyor.”
19:17فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا
Diyanet Meali:Biz, ona Cebrail’i göndermiştik de ona tam bir insan şeklinde görünmüştü.
19:20قَالَتْ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا
Diyanet Meali:Meryem, “Bana hiçbir insan dokunmadığı ve iffetsiz bir kadın olmadığım hâlde, benim nasıl çocuğum olabilir?” dedi. *
19:26فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا
Diyanet Meali:İnsanlardan birini görecek olursan, “Şüphesiz ben Rahmân’a susmayı adadım.” de.
21:3هَلْ هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ
Diyanet Meali:“Bu da ancak sizin gibi bir insan. Şimdi siz göz göre göre sihre mi kapılacaksınız?”
21:34وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ
Diyanet Meali:Biz, senden önce de hiçbir beşere ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen, onlar ebedî mi kalacaklar? *
23:24مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ
Diyanet Meali:“Bu ancak sizin gibi bir beşerdir, size üstünlük taslamak istiyor.”
23:33مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ
Diyanet Meali:“O da ancak sizin gibi bir insandır. Sizin yediğiniz şeylerden yiyor…”
23:34وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ
Diyanet Meali:“Andolsun, kendiniz gibi bir beşere itaat ederseniz mutlaka ziyana uğrarsınız.” *
23:47فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ
Diyanet Meali:Bu yüzden, “Kavimleri bize kul köle iken, bizim gibi iki insana mı inanacağız” dediler. *
25:54وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا
Diyanet Meali:O, sudan bir insan yaratıp ondan soy sop ve hısımlık meydana getirendir.
26:154مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ
Diyanet Meali:“Sen de ancak bizim gibi bir beşersin. Eğer doğru söyleyenlerden isen haydi bize bir mucize getir.” *
26:186وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ
Diyanet Meali:“Sen sadece bizim gibi bir insansın. Biz senin yalancılardan olduğunu sanıyoruz.” *
30:20وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ
Diyanet Meali:Sizi topraktan yaratması, O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Sonra bir de gördünüz ki siz beşer olmuş (çoğalıp) yayılıyorsunuz. *
36:15قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَٰنُ مِنْ شَيْءٍ
Diyanet Meali:Onlar şöyle dediler: “Siz de ancak bizim gibi insansınız. Rahmân, hiçbir şey indirmemiştir…”
38:71قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ
Diyanet Meali:Hani, Rabbin meleklere şöyle demişti: “Muhakkak ben çamurdan bir insan yaratacağım.” *
41:6قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ
Diyanet Meali:De ki: “Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Fakat bana ilâhınızın yalnızca bir tek ilâh olduğu vahyediliyor.”
42:51وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ
Diyanet Meali:Allah, bir insanla ancak vahiy yoluyla, yahut perde arkasından konuşur.
54:24فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ
Diyanet Meali:Şöyle demişlerdi: “İçimizden bir insana mı uyacağız? (Asıl) o takdirde biz apaçık bir sapıklık ve delilik içine düşmüş oluruz.” *
64:6فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ
Diyanet Meali:Onların, “(Bizim gibi) insanlar mı bizi doğru yola iletecekmiş?” deyip de inkâr etmeleri ve yüz çevirmeleri sebebiyledir. Allah da hiçbir şeye muhtaç olmadığını göstermiştir.
74:25إِنْ هَٰذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ
Diyanet Meali:“Bu, ancak insan sözüdür.”  *
74:29لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ
Diyanet Meali:Derileri kavurur.  *
74:31وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ
Diyanet Meali:Rabbinin ordularını ancak kendisi bilir. Bu, insanlar için ancak bir uyarıdır.
74:36نَذِيرًا لِلْبَشَرِ
Diyanet Meali:İnsanoğlunu uyarıcı olarak…*