ت ق ن

KÖK HARFLER:  ت ق ن

ANLAM: 

تَقَّنَ : Topraklarını iyileşmesi için sulamak.

أَتْقَنَ : Bir şeyi tamamlamak, hakkından gelmek, iyi bilmek. Bir şeyde yetenekli, kabiliyetli, mahir olmak.

AÇIKLAMA:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek Âyet
أَتْقَنَ fiil-IV 1 Muhkem (sağlam) yapmak 27/88

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

Benzer Manada Kelimeler

 • أَتْقَنَ
  • أَحْكَمَ > bak: ح ك م
  • أَجَادَ > bak: ج و د
  • حَذَقَ
  • مَهَرَ
  • بَرَعَ
 • إِتْقَانٌ
  • إِجَادَةٌ > bak: ج و د
  • إِحْكَامٌ > bak: ح ك م
  • تَمَكُّنٌ > bak: م ك ن
  • حِذْقٌ
  • حَذَاقَةٌ
  • مَهَارَةٌ
  • بَرَاعَةٌ

Zıt Manada Kelimeler

 • b
  • اِسْتَعْجَلَ > bak: ع ج ل
  • اِسْتَخَفَّ > bak: خ ف ف
  • فَشِلَ > bak: ف ش ل
  • خَابَ > bak: خ ي ب
  • أَكْدَى > bak: ك د ي
  • اِسْتَهْتَرَ
  • أَهْمَلَ
  • أَحْفَقَ
 • إِتْقَانٌ
  • فَشَلٌ > bak: ف ش ل
  • خَيْبَةٌ > bak: خ ي ب 
  • إِكْدَاءٌ > bak: ك د ي
  • رُسُوبٌ
  • إِحْفَاقٌ

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

İtkân إِتْقَان Pürüzsüz yapmak veya yapılmak. Sağlamlaştırmak. Hakikata yakından vakıf olmak, delileriyle bilmek, inanmak. Bilerek emin olmak. Muhkem kılmak, muhkem yapmak. Sabit kılmak.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

أَتْقَنَ : Fiil-IV.

27:88 صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ
Diyanet Meali: Bunu, her şeyi sağlam ve yerli yerince yapan Allah yapmıştır. Şüphesiz O, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.