س ه ر

KÖK HARFLER: س ه ر

ANLAM: 

سَهِرَ : Geceleyin uyumamak; geceleyin uyanık kalmak. Gece boyunca şimşek parıldamak.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
سَاهِرَةٌ isim 1 Geniş veya engin bir toprak arazi, oradan geçenin gece boyu uyanık kaldığı yer veya toprak; çöl, ayak basılmamış bir toprak, düz yer, meydan, mahşer; Cehennem.   79/14

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Mahreci Benzeyen Kökler

Benzer Manada Kelimeler

 • سَهِرَ
  • بَاتَ مُتَيَقِّظًا > bak ي ق ظ
  • تَهَجَّدَ > bak: ه ج د
  • هَجَدَ > bak: ه ج د
  • سامَرَ > bak: س م ر
  • أَرِقَ
  • تَسَهَّدَ
  • سَهِدَ

Zıt Manada Kelimeler

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Seher سَهَر Geceleri uyumayıp uyanık durma hastalığı.
Sâhir سَاهِر Uykusuz kalan. Uyuyamayan.
Sâhire سَاهِرَة 1: Yer yüzü, arz. 2: Kıyamet günü.
Sâhûr سَاهُور Gece uyumamak.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

سَاهِرَةٌ : İsim.

79:14فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ
Diyanet Meali:Birdenbire kendilerini mahşerde buluverirler. *