ش ح م

KÖK HARFLER: ش ح م

ANLAM: 

شَحُمَ: Şişman olmak. 

شَحِمَ : Yağa istekli olmak.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek Açıklama
شُحُومٌ isim 1 İç yağı. (Çoğul) 6/146 Tekili: شَحْمٌ

Toplam 1


BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Benzer Manada Kelimeler

Zıt Manada Kelimeler

  • شَحُمَ
  • شَحِيمٌ

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Şahm شَحْم Etler arasında bulunan yağ, iç yağı. Çoğul: Şuhûm
Şahîm شَحِيم Yağlı.
Şahme شَحْمَة Bir parça iç yağı.
Teşahhum تَشَحُّم Yağlanma, semirme, şişmanlama.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

شُحُومٌ : İsim. Çoğul. Tekili: شَحْمٌ

6:146 وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا
Diyanet Meali: Sığır ve koyunların ise, içyağlarını (yine) onlara haram kıldık.