ش غ ف

KÖK HARFLER: ش غ ف

ANLAM: 

شَغَفَ : Bir kişi veya şey kendisine çarpmak, vurmak, işlemek ya da ulaşmak. Bir şeyi sevmek.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

شِغَافٌ : Yürek zarı.

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
شَغَفَ fiil-I 1 Gönlüne girdi. 12/30

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Benzer Manada Kelimeler

Zıt Manada Kelimeler

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Şegaf شَغَف 1: Hırs. 2: Mübalağa. 3: Kalbin aşktan yanması.
Şegâf شَغَاف Kalbin üzerini saran zar.
Meşgûf مَشْغُوف Birini aşırı derecede seven.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

شَغَفَ : Fiil-I. 

12:30 امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا
Diyanet Meali: (Şehirde birtakım kadınlar) “Aziz’in karısı, (hizmetçisi olan) delikanlısından murad almak istemiş. Ona olan aşkı yüreğine işlemiş…” (dediler).