ن ق ع

KÖK HARFLER:  ن ق ع

ANLAM: 

نَقَعَ : Su, susuzluğu azaltmak, bastırmak ve onu gidermek.

AÇIKLAMA:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
نَقْعٌ isim 1 (Havaya kalkan) toz. Şahlanma 100/4

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

Benzer Manada Kelimeler

  • نَقَعَ
    • هَنِئَ > bak: ه ن أ
    • اِرْتَوَى
    • شَبِعَ
  • نَقْعٌ

Zıt Manada Kelimeler

  • نَقَعَ

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Nak’ نَقْع Toz. Su saklayacak yer. Haşlama. İlaç olarak çıkarılan su. Suda ıslanma.
Nukâa نُقَاعَة İçinde ilaç ıslatılan su.
Menkû’ (Menkûa) مَنْقُوع Haşlanmış. Suda kaynatılmış. Çoğulu: Menkuât
Minka’ (Minkaa) مِنْقَع Küçük cerrah şırıngası.
İnkâ’ إِنْقَاء Suda ıslatma.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

نَقْعٌ : İsim. 

100:4 فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا
Diyanet Meali: Orada tozu dumana katan…