م ز ج

KÖK HARFLER: م ز ج

ANLAM: 

مَزَجَ : Karıştırmak, harmanlamak.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
مِزَاجٌ isim 3 Karışım 83/27

Toplam 3

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Benzer Manada Kelimeler

Zıt Manada Kelimeler

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Mezc مَزْج Katma. Karıştırma. Mezc etmek
Mizâc مِزَاج Huy, tabiat, fıtrat, bünye. Bir şey ile karıştırılmış olan başka bir şey.
Memzûc مَمْزُوج Bitişik. Karışık. Karışmış. Birlik olmuş. Birbirine mezc olmuş.
Temzîc تَمْزِيج Karıştırmak. Katmak. Mezcetmek.
Temâzüc تَمَازُج Birbiriyle karışmak.
İmtizâc اِمْتِزَاج Muvafık ve mutabık olmak. Mezcolmak, uyuşmak. İyi geçinmek. Karışmak.
Mümtezic مُمْتَزِج İmtizac eden. Birleşmiş olan, birleşik.
İstimzâc اِسْتِمْزَاج Uyuşmak. Beraber karışmak.
Müstemzic مُسْتَمْزِج İstimzac eden.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

مِزَاجٌ :  İsim. 

76:5إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا
Diyanet Meali:İyiler ise, katkısı kâfur olan içecekler dolu bir kadehten içerler. *
76:17وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا
Diyanet Meali:Orada kendilerine, katkısı zencefil olan içecekle dolu bir kâseden içirilir. *
83:27وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ
Diyanet Meali:O içeceğin katkısı tesnimdir. *