ل ح ي

KÖK HARFLER: ل ح ي

( ل ح و – ل ح ي )

ANLAM: 

لَحَا – لَحَى: sövmek; kaba sözler söylemek, sarf etmek.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

لَحْىٌ:  Üst veya alt çene kemiği; sakalın uzadığı kısım.

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
لِحْيَةٌ isim 1 Sakal 20/94

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

Mahreci Benzeyen Kökler

Benzer Manada Kelimeler

 • لَحْيٌ (a)
  • لَوْمٌ > bak: ل و م
  • عَذْلٌ
  • تَأْنِيبٌ
  • تَبْكِيتٌ
 • لَحْيٌ (b)
 • تَلَاحٍ
  • تَنَازُعٌ > bak: ن ز ع
  • خِلَافٌ > bak: خ ل ف
  • شِقَاقٌ > bak: ش ق ق
  • مُلَاحَاةٌ > bu kök

Zıt Manada Kelimeler

 • لَحْيٌ
 • تَلَاحٍ
  • صُلْحٌ > bak: ص ل ح
  • مُصَالَحَةٌ > bak: ص ل ح
  • مُوَادَعَةٌ > bak: و د ع
  • مُهَادَنَةٌ

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Lihye لِحْيَة Sakal. Çoğulu: Lihâ
İltihâ’ اِلْتِحَاء Sakal bırakma.
Mültehî مُلْتَحِى Sakallı.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

لِحْيَةٌ : İsim. 

20:94 قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي
Diyanet Meali: Hârûn: “Ey anam oğlu! Saçımı sakalımı çekme.”