ق د ح

KÖK HARFLER: ق د ح

ANLAM: 

قَدَحَ : (Kurt) tahtada veya dişlerde bir çürüme veya aşınmaya neden olmak. Ateş saçmak.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
قَدْحٌ isim 1 Çıngı çıkarma, kıvılcım saçma 100/2

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

Mahreci Benzeyen Kökler

Benzer Manada Kelimeler

Zıt Manada Kelimeler

 • قَدْحٌ
  • إِكْرَامٌ > bak: ك ر م
  • إِجْلَالٌ > bak: ج ل ل
  • تَعْظِيمٌ > bak: ع ظ م
  • مَدِيحٌ
  • تَقْرِيظٌ

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Kadh قَدْح 1: Men etmek, engel olmak. 2: Zemmetme, çekiştirme.  3: Çakmak taşını çakmak. 4: Bir kimsenin işine halel vermek.
Kadeh قَدَح Kadeh.
Kâdih قَادِح Bir kimse hakkında kötü söz söyleyen. Zemmedici, çekiştirici, kötüleyici.
Kaddâh قَدَّاح 1: Yeren, çekiştiren. 2: Kadeh yapan. 
Kaddâhe قَدَّاحَة Çakmak taşı.
Takdîh تَقْدِيح Beğenmeme, zemmetme.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

قَدْحٌ : İsim. 

100:2 فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا
Diyanet Meali: (Koşarken ayaklarını) vurarak ateş çıkaran … (atlara andolsun ki…)*