ه ر ع

KÖK HARFLER:  ه ر ع

ANLAM: 

هَرِعَ : (Kan) çabuk akmak. Çabuk yürür olmak. Ayağı çabuk olmak.

هَرَعَ : Perişan ve süratlice yürümek.

هُرِعَ ve أُهْرِعَ : Sendeleyerek, perişan ve süratli yürümek.

AÇIKLAMA:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek Âyet Açıklama
هَرِعَ / هَرَعَ  fiil-I 2 Acelece koşturmak, acele acele koşmak 11/78 Meçhul: هُرِعَ-اُهْرِعَ

Toplam 2


BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Mahreci Benzeyen Kökler

Benzer Manada Kelimeler

  • هَرَعَ
  • إِهْرَاعٌَ

Zıt Manada Kelimeler

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Yok.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

هُرِعَ ve اُهْرِعَ : Fiil-I / IV (Meçhul). Malumu: هَرِعَ / هَرَعَ

11:78 وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ
Diyanet Meali: Kavmi, (konuklarıyla çirkin ilişkide bulunmak üzere) ona doğru koşa koşa geldiler.
37:70 فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ
Diyanet Meali: Kendileri de onların izinden koşa koşa gitmektedirler. *