ه ل ع

KÖK HARFLER:  ه ل ع

ANLAM: 

هَلِعَ : Telaşlı, huzursuz; umutsuzca cesareti kırılmış olmak.

AÇIKLAMA:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek Âyet
هَلُوعٌ isim 1 Haris, cimri. Feryat eden, ah vah eden, çok yakınıp dövünen. Huysuz, hemen şikayete kalkışan. Yardımda bulunmayan. Hafif bir sıkıntıda hemen gürültüyü koparan. 70/19

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Mahreci Benzeyen Kökler

Benzer Manada Kelimeler

Zıt Manada Kelimeler

  • هَلِعَ
  • هَلُوعٌ

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Helû’ هَلُوع Sabrı az, hırsı çok olan. Sabırsız olup her halini halka şikayet eden insan.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

هَلُوعٌ : İsim. 

70:19 إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا
Diyanet Meali:  Şüphesiz insan çok hırslı ve sabırsız olarak yaratılmıştır. *