ح ت م

KÖK HARFLER:  ح ت م

ANLAM: 

حَتَمَ : Bir şeyi sağlamlaştırmak, sağlam hale getirmek, sıkıca yerleştirmek; bir meseleyi emretmek, o şeyi buyurmak, o şeye nihayet karar vermek, o şeyi zorunlu kılmak.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

حَتَمَ (geniş zamanlı يَحْتِمُ mastar ismi حَتْمٌ): 

حَتَمَهُ : O şeyi sağlamlaştırdı ya da sağlam hale getirdi ya da sıkıca yerleştirdi; bir meseleyi emretti, o şeyi buyurdu; ya da o şeye nihayet karar verdi; o şeyi zorunlu kıldı.  

حَتَمَ عَلَيْهِ الْاَمْرَ : Meseleyi o kişi için mutlak surette zorunlu ya da kesinleşmiş kıldı.

حَتْمٌ : Bir hüküm, bir nizam, bir ilam veya bir adli karar; kesinleşmiş bir şey; saf; hakiki; katkısız.

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
حَتْمٌ isim 1 Yapılması lazım gelen şey; hüküm. 19/71

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Mahreci Benzeyen Kökler

Benzer Manada Kelimeler

  • حَتَمَ
  • حُتَامَةٌ
    • فُتَاتٌ
    • قُشَامَةٌ

Zıt Manada Kelimeler

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Hatm حَتْم Kesin hüküm. Hâlis, saf. Sağlamlaştırma. Hüküm ve kaza icab ettirme.
Tahattüm تَحَتُّم Lüzumlu ve gerekli olma. Vâcib olma.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

حَتْمٌ : İsim.

19:71 وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا
Diyanet Meali: (Ey insanlar!) Sizden cehenneme varmayacak hiç kimse yoktur. Rabbin için bu, kesin olarak hükme bağlanmış bir iştir. *