ح ن ث

KÖK HARFLER:  ح ن ث

ANLAM: 

حَنِثَ : Yeminini çiğnemek, bozmak; yeminine sadık olmamak; yemin etmişken bir günah işlemek; yemininden caymak; doğru olmayanı söylemek; yanlış olandan doğru olana ya da doğru olandan yanlış olana meyletmek; bir günah veya suç işlemek.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
حَنِثَ fiil-I 1 Yemini bozdu, yerine getirmedi 38/44
حِنْثٌ isim 1 Günah 56/46

Toplam 2

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Mahreci Benzeyen Kökler

Benzer Manada Kelimeler

Zıt Manada Kelimeler

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Hıns حِنْث Batıldan hakka veya haktan batıla meyletmek. Yeminini bozmak. Günah. Çoğul: Ahnâs
Hânis حَانِث Yemininde direnmeyen kimse.
Hanîs حَنِيث Yeminini bozan.
Muhnis مُحْنِث Birine verdiği sözü geri alan.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

حَنِثَ : Fiil-I.

38:44 وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ
Diyanet Meali: Şöyle dedik: “Eline bir demet sap al ve onunla vur, yeminini bozma.”

حِنْثٌ : İsim. 

56:46 وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ
Diyanet Meali: Büyük günah üzerinde ısrar ediyorlardı. *