أ س ن

KÖK HARFLER:  أ س ن

ANLAM: 

أَسَنَ : (Uzun süredir devam eden sebeplerden ötürü, su) daha kötü kokmaya, tadı bozulmaya veya rengi çirkinleşmeye başlamak.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

اَسَنَ (geniş zamanlı يَاْسُنُ ve يَاْسِنُ ve اَسِنَ geniş zamanlı يَاْسَنُ mastar isim اَسْنًا ve اُسُونًا):

اَسَنَ اَوْ اَسِنَ الْمَاءُ : Uzun süredir devam eden sebeplerden ötürü su daha kötü kokmaya, tadı bozulmaya veya rengi çirkinleşmeye başlamıştı.

اٰسِنٌ İsmi fail: (Suyun kokusu) değişmiş, bozulmuş.

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
آسِنٌ isim 1 (Suyun kokusu) değişmiş, bozulmuş 47/15

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

Mahreci Benzeyen Kökler

Benzer Manada Kelimeler

  • أَسِنَ
    • فَسَدَ > bak: ف س د
    • رَكَدَ > bak: ر ك د
    • نَتَنَ
    • جَوِيَ

Zıt Manada Kelimeler

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Âsin آسِن Pis kokulu. Bozulup kokan su.
Teessün تَأَسُّن Mütegayyer olmak, rengi ve tadı değişmek.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

آسِنٌ : İsim. İsm-i Fâil.

47:15 مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ
Diyanet Meali: Allah’a karşı gelmekten sakınanlara söz verilen cennetin durumu şöyledir: Orada bozulmayan su ırmakları … vardır.