ض د د

KÖK HARFLER: ض د د

ANLAM: 

ضَدَّ : Davada, münakaşada veya ihtilafta birine üstün gelmek. Birini engellemek ya da onu bir şeyden uygun surette bertaraf etmek.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
ضِدٌّ isim 1 Zıt, mukabil, ters, karşı, benzer, denk 19/82

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Benzer Manada Kelimeler

Zıt Manada Kelimeler

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Zıdd ضِدّ Aksi, muhalif, zıd.
Zıddiyyet ضِدِّيَّة Birbirine muhalif, zıd olma hali.
Tezâdd تَضَادّ İki şeyin birbirine zıt olması. Aksilik. Terslik.
Mütezâdd مُتَضَادّ Birbirine zıt, birbirinin aksi olan.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

ضِدٌّ : İsim. 

19:82 كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا
Diyanet Meali: Hayır! İlâhları, onların ibadetlerini inkâr edecekler ve kendilerine düşman olacaklar. *