ج و ف

KÖK HARFLER:  ج و ف

ANLAM: 

الجَوْفُ : Bir oyuk; iç kısımda boş, açık veya eksik yer; bir eksiklik; bir evin içi ya da iç kısmı; toprak ve vadinin alçak ve geniş bir yolu; bir şeyin ortası; bir adamın beli veya karnı; karnın içi; göğüs veya göğüs kafesi.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

جَوْفٌ : Bir oyuk; iç kısımda boş, açık veya eksik yer; bir eksiklik; bir evin içi ya da iç kısmı; toprak ve vadinin alçak ve geniş bir yolu; bir şeyin ortası; bir adamın beli veya karnı; karnın içi; göğüs veya göğüs kafesi.

جَوْفُ الَّيْلِ الْاٰخِرِ : Gecenin son üçüncü evresi.

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
جَوْفٌ isim 1 İç, bâtın. 33/4

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

Benzer Manada Kelimeler

Zıt Manada Kelimeler

  • جَوْفٌ

AÇIKLAMA:

CEVF ve BATN kelimeleri arasındaki fark

( ب ط ن – ج و ف )

Her iki kelimede “boşluk” anlamı vardır. Fakat batn kelimesi daha çok karın boşluğu manasındadır. Cevf ise göğüs boşluğu demektir. Karın, barsak ve rahim gibi organlar batn içinde yer alırken, kalp cevf içinde yer almaktadır (Sabri Türkmen 119). Bknz: ( ب ط ن )

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Cevf جَوْف Vücut boşluğu. Oyuk. iç. Kalb. Çoğul: Ecvâf
Cevfî جَوْفِي *Gövdeye ait. Ecvef, kof, içi boş.
Câife جَائِفَة *Vücut boşluğuna kadar giden yara.
Tecvîf تَجْوِيف Oyma. Oyuk yapma..
Ecvef أَجْوَف Ortası boş. Kof.
Mücevvef مُجَوَّف Kovuk, içi boş şey. İçi oyuk.
Tecevvüf تَجَوُّف İçi boş olma, kovuk olma.
Mütecevvif مُتَجَوِّف İçi boşalan, koflaşan, kovuk olan, tecevvüf eden.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

جَوْفٌ : İsim.

33:4 مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ
Diyanet Meali: Allah, hiçbir adamın içine iki kalp koymamıştır.