ب ذ ر

KÖK HARFLER:  ب ذ ر

ANLAM: 

بَذَرَ : Tohum ekmek. Tohumları yere serpmek. Bir şeyi serpmek veya saçmak.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

بَذَرَ (geniş zamanlı يَبْذُرُ mastar isim. بَذْرٌ): anlamları: (1) O, tohum ekti; (2) tohumları yere serpti; (3) bir şeyi serpti veya saçtı.

بَذَّرَ (mastar isim تَبْذِيرٌ ): (İsraf eder şekilde) saçıp savurdu, lüzumsuz yere harcadı.

بَذَرَ اللّٰهُ الْخَلْقَ : Allah (c.c.) insanoğlunu serpti.

بَذَرَتِ الْاَرْضُ : Toprak yeşillik (otlar) verdi.

بَذُرَ (geniş zamanlı يَبْذُرُ ) : Gizli olanı açığa vurdu.

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


TürAdetAnlamÖrnek Âyet
بَذَّرَfiil-II1(İsraf eder şekilde) saçıp savurdu, lüzumsuz yere harcadı.17/26
تَبْذِيرٌisim1Servetini veya mal varlığını doğru olmayan bir şekilde saçmak veya  savurmak.17/26
مُبَذِّرٌisim1Saçıp savuran17/27

Toplam:3

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Benzer Manada Kelimeler

Zıt Manada Kelimeler

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Bezr بَذْر Tohum. Keten tohumu. Mercimek, bakla, arpa gibi taneli tohum. Çoğul: Büzûr
Bezer بَذَر Gevezelik, boşboğazlık, çok konuşmaklık.
Bezir بَذِر Geveze, fazla konuşan.
Bâzir بَاذِر Ekici, eken. Geveze.
Tebzîr تَبْذِير Boş yere malını sarf etmek. Serpmek. Dağıtmak. Çoğul: Tebzîrât
Mübezzir مُبَذِّر Müsrif, Sefih. Hesabsız sarfiyat yapan. Harcayan. Çoğul: Mübezzirîn

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

بَذَّرَ : Fiil-II. 

17:26 وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ
Diyanet Meali: Akrabaya, yoksula ve yolda kalmış yolcuya haklarını ver, fakat saçıp savurma.

تَبْذِيرٌ : İsim. Masdar. Tef’îl Bâbı (II. Bâb). 

17:26 وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا
Diyanet Meali: Saçıp savurma.

مُبَذِّرِين : İsim. İsm-i Fâil. Tef’îl Bâbı (II. Bâb). Kurallı Erkek Çoğul. Nasb / Cerr Hali. Tekili: مُبَذِّرٌ

17:27 إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ
Diyanet Meali: Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir.