ع و ل

KÖK HARFLER: ع و ل

ANLAM: 

عَالَ: 

 1. Doğru istikametten sapmak, muhakemesinde adaletsizce davranmak, zulmetmek, haksızlık etmek. 
 2. Ailesini doyurmak, beslemek, desteklemek. Geniş bir aileye veya haneye sahip olmak. Yoksul olmak.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
عَالَ fiil-I 1 Zulmetti, haksızlık etti. 4/3

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

Mahreci Benzeyen Kökler

Benzer Manada Kelimeler

 • عَالَ (a)
  • إِفْتَقَرَ > bak: ف ق ر
  • أَعْسَرَ > bak: ع س ر
  • أَدْقَعَ
  • أَفْلَسَ
  • أَعْوَزَ
  • أَعْدَمَ
 • عَالَ (b)

Zıt Manada Kelimeler

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Avl عَوْل Feryat, sıkıntı sebebi. Acınma. Ağla, Ağlama??
Avle عَوْلَة Bağırma, feryat.
Avîl عَوِيل Yüksek sesle ağlama. Acınma. Feryad.
Aile عَائِلَة Karı, koca ve çocuklardan oluşan topluluk.
Iyâl عِيَال 1: Bir adamın üzerine nafakasını vermek vacip olan, kendilerini geçindirdiği kimseler. 2: Halk, insanlar. Tekili: Ayyil

Aile kelimesi, “bir kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler, hane halkı” anlamındaki âile (عائلة) sözcüğünden gelmektedir. (Nişanyan Sözlük) 

“Aile” ve “ıyal” kelimelerini (ع ي ل) köküne de yazdık. Her iki kökten de geliyor olabilir. 

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

عَالَ : Fiil-I. 

4:3ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا
Diyanet Meali:Bu, adaletten ayrılmamanız için daha uygundur.