ع م م

KÖK HARFLER: ع م م

ANLAM: 

عَمَّ : Bir şey yaygın olmak. Bir kişi veya şey uzun boylu veya uzun olmak. Amca olmak. Başı bir türbanla bağlı olmak.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


TürAdetAnlamÖrnekAçıklama
عَمٌّisim2Amca33/50Çoğulu: أَعْمَامٌ
عَمَّةٌisim3Babanın kız kardeşi, hala 24/61

Toplam5


BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Mahreci Benzeyen Kökler

Benzer Manada Kelimeler

Zıt Manada Kelimeler

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Amm (Emmi) عَمّ 1: Amca. Babanın kardeşi. 2: Çok cemaat. Çoğulu: A’mâm
Amme عَمَّة Hala, babanın kız kardeşi. Çoğulu: Ammât
Âmm عَامّ Umumi.
Âmme عَامَّة Umuma has. Bütün halk. Genellik. Çoğulu: Avâm
Avâm عَوَام Umuma mensub. Amme’nin çoğulu
Âmmeten عَامَّةً Umumi olarak, herkese ait olarak, genel tarzda.
Âmiyy عَامِّى Avama ait, avamca.
Âmiyâne عَامِيَانَة Adice. Bayağıca. Cahillere yakışır surette.  Son ek Farsça
Umûm عُمُوم Genel. Umûmî
İmece ——— Birçok kimsenin toplanıp el birliğiyle bir kişinin veya bir topluluğun işini görmesi ve böylece işlerin sıra ile bitirilmesi.
Ta’mîm تَعْمِيم Genelge. Genelleme.
Taammüm تَعَمُّم Umumileşme. Umumi olma.

Katliam kelimesi, “toplu öldürme” anlamındaki katl-i âmm (قتل عامّ) ibaresinden gelmektedir. Bu kelime, “öldürme” anlamındaki katl (قتل) kelimesi ile “kamu, halk” anlamındaki âmm (عامّ) kelimelerinin bileşiğidir.

İmece kelimesi, “hep birlikte, kamuca” anlamındaki ammece kelimesinden geliyor olabilir; ancak bu kesin değildir. Türkçe sözcük, “amme, kamu” anlamındaki amme (عامّة) sözcüğünden türetilmiştir. (Nişanyan Sözlük) 

Amiyane kelimesi, “avama ait, genel, bayağı” anlamındaki âmmî (عامّى) kelimesinden, Farsça zarf eki olan “-âne” eki ilavesiyle türetilmiştir. (Nişanyan Sözlük) 

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

عَمٌّ : İsim. Çoğulu: أَعْمَامٌ

24:61أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ
Diyanet Meali:Erkek kardeşlerinizin evlerinde veya kız kardeşlerinizin evlerinde veya amcalarınızın evlerinde…
33:50وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ
Diyanet Meali:(Ey Peygamber! Biz sana mehirlerini verdiğin eşlerini), Allah’ın sana ganimet olarak verdiklerinden elinin altında bulunan kadınları; (seninle beraber hicret eden), amcanın kızlarını … (sana helâl kıldık).

عَمَّاتٌ : İsim. Kurallı Bayan Çoğul. Tekili: عَمَّةٌ

4:23حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
Diyanet Meali:Size şunlarla evlenmek haram kılındı: Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız…
24:61أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ
Diyanet Meali:Amcalarınızın evlerinde veya halalarınızın evlerinde veya dayılarınızın evlerinde … (yemek yemenizde de bir sakınca yoktur).
33:50وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ
Diyanet Meali:(Ey Peygamber! Biz sana) … amcanın kızlarını, halalarının kızlarını … (helâl kıldık).