ذ ب ذ ب

KÖK HARFLER: ذ ب ذ ب

ANLAM: 

ذَبْذَبَ : İnsanlara zarar vermek, yaralamak, tacizde bulunmak. Birisini şaşırmış ve kafası karışmış bir halde bırakmak. Onu bocalar veya kararsız bir hale getirmek.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


TürAdetAnlamÖrnek
مُذَبْذَبٌisim1Tereddüt eden, bocalayan, kararsız kalan. Muzdarip. 4/143

Toplam1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Benzer Manada Kelimeler

  • ذَبْذَبَ

Zıt Manada Kelimeler

  • ذَبْذَبَ

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Müzebzeb مُذَبْذَب İkircikli.
Müzebzib مُذَبْذِب Karıştıran. 
Tezebzüb تَذَبْذُب Karışıklık. 
Mütezebzib مُتَذَبْذِب Tezebzüb eden, kararsız, mütereddit.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

مُذَبْذَبِينَ : İsim. İsm-i Mef’ûl. Kurallı Erkek Çoğul. Nasb / Cerr Hali. Tekili: مُذَبْذَبٌ

4:143 مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ
Diyanet Meali: Onlar küfür ile iman arasında bocalayıp dururlar. Ne bunlara (mü’minlere) ne de şunlara (kâfirlere) bağlanırlar.