ز ج ج

KÖK HARFLER: ز ج ج

ANLAM: 

زَجَّ : Bir şeyi mızrağın demirden sivri ucuyla delmek ya da ona saplamak. 

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
زُجَاجَةٌ isim 2 Cam, şişe, lamba şişesi 24/35

Toplam 2

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Benzer Manada Kelimeler

 • زَجَّ
 • زَجَّجَ
 • زُجَاجَةٌ
  • قَارُورَةٌ > bak: ق ر ر
  • مِشْكَاةٌ > bak:  ش ك و
  • قِنِّينَةٌ

Zıt Manada Kelimeler

 • زَجَّ
 • زَجَّجَ

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Zücâce زُجَاجَة Cam, şişe, sırça. Çoğul: Zücâc
Zücâciyye زُجَاجِيَّة Cam veya sırçadan yapılı kaplar.
Zeccâc زَجَّاج Şişeci.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

زُجَاجَةٌ : İsim. 

24:35 مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ
Diyanet Meali: O’nun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fânûs içinde.
24:35 الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ
Diyanet Meali: Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan tutuşturulur.