ي ن ع

KÖK HARFLER:  ي ن ع

ANLAM: 

يَنَعَ : (Meyve) olgunlaşmak, toplanmak için uygun halde gelmek; kızarmak.

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek Açıklama
يَنْعٌ isim 1 Olgunlaşma, yetişme. Olgun. Yetişmiş (Çoğul) 6/99 Tekili: يَانِع

Toplam 1


BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

Mahreci Benzeyen Kökler

Benzer Manada Kelimeler

 • يَنَعَ
 • أَيْنَعٌَ
  • اِزْدَهَرَ > bak: ز ه ر
  • تَرَعْرَعَ

Zıt Manada Kelimeler

 • يَنَعَ
 • أَيْنَعَ
  • بَارَ > bak: ب و ر
  • ذَبُلَ
  • ذَوَى
  • أَقْفَرَ

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Yâni’ يَانِع Kıvama gelmiş, olmuş. Pişkin.
Înâ’ إِينَاع Yemiş toplama zamanı gelme.

AÇIKLAMA:

Yâni’ kelimesi, Türkçede sık kullandığımız “yani” kelimesi ile karıştırılmamalıdır. Onun kökü (ع ن ي)’dir.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

يَنْعٌ : İsim. 

6:99 انْظُرُوا إِلَىٰ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ
Diyanet Meali: Bunların meyvesine, bir meyve verdiği zaman, bir de olgunlaştığı zaman bakın.