و ص د

KÖK HARFLER:  و ص د

ANLAM: 

وَصَدَ : (Evde) kalmak.

AÇIKLAMA:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek Âyet
مُؤْصَدَةٌ isim 2 Kapatılmış, örtülmüş 90/20
وَصِيدٌ isim 1 Boşluk, avlu, eşik, ön, giriş 18/18

Toplam 3

AÇIKLAMA:

Bu kök altında incelediğimiz iki tane مُؤْصَدَةٌ ismi, Mu’cemu’l Mufehres kitabında farklı bir kök olarak أ ص د maddesinde ele alınmıştır. O yüzden و ص د maddesinde geçen kelimelerin sayısı orada 1 olarak tespit edilmiştir.

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Benzer Manada Kelimeler

Zıt Manada Kelimeler

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Vasîd وَصِيد Kapı eşiği.
Vassâd وَصَّاد Örücü, ören. dokuyucu, dokuyan, çulha.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

مُؤْصَدَةٌ : İsim. 

104:8 إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ
Diyanet Meali: Şüphesiz (ateş) onların üzerine kapatılacaktır. *
90:20 عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ
Diyanet Meali: Üzerlerinde etrafı sımsıkı kapatılmış bir ateş vardır. *

وَصِيدٌ : İsim. 

18:18 وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ
Diyanet Meali: Köpekleri de mağaranın girişinde iki kolunu uzatmış (yatmakta idi.)