س و ح

KÖK HARFLER: س و ح

ANLAM: 

سَاحَ : gezmek, dolaşmak.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

سَاحَة : Bir evin avlusu veya açık alanı; bir evin yapı veya tavanın bulunmadığı bir kısmı; evin dışı; saha; alan; meydan; yöre; kıyı.

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
سَاحَةٌ isim 1 Saha, alan, meydan 37/177

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Mahreci Benzeyen Kökler

Benzer Manada Kelimeler

 • سَاحَ
  • تَرَحَّلَ > bak: ر ح ل
  • طَوَّفَ > bak: ط و ف
  • تَنَقَّلَ
  • تَجَوَّلَ
 • سَاحَةٌ (a)
  • عُرْضَةٌ > bak: ع ر ض
  • فِنَاءٌ > bak: ف ن ي
  • مِضْمَارٌ > bak: ض م ر
  • رَحْبَةٌ > bak: ر ح ب
  • عَرْصَةٌ
  • بَاحَةٌ
  • حَلْبَةٌ
 • سَاحَةٌ (b)
  • مَيْدَانٌ > bak: م ي د
  • مَجَالٌ

Zıt Manada Kelimeler

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Sâha سَاحَة Meydan, yer. Çoğul: Sâh, Sâhât
Mesâha مَسَاحَة Yeri ölçme.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

سَاحَةٌ : İsim. 

37:177فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ
Diyanet Meali:Fakat azabımız onların yurtlarına indiğinde, o uyarılmış olanların sabahı ne kötü olur! *