س ط ح

KÖK HARFLER: س ط ح

ANLAM: 

سَطَحَ : Bir şeyi yaymak, açmak, döşemek, sermek, hazırlamak, düzlemek.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


TürAdetAnlamÖrnekAçıklama
سَطَحَfiil-I1Açtı, düzledi, döşedi, serdi88/20Meçhul: سُطِحَ

Toplam1


BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Benzer Manada Kelimeler

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Sath (Satıh) سَطْح 1: Düz. 2: Yayıp döşemek. Çoğul: Sütûh
Testîh تَسْطِيح Yassıltma.
Musattah مُسَطَّح Satıh haline getirilmiş. Düz ve yassı hale konulmuş olan.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

سَطَحَ : Fiil-I. Meçhul: سُطِحَ

88:20وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ
Diyanet Meali:Yeryüzüne bakmıyorlar mı, nasıl yayılmıştır!*