ش غ ل

KÖK HARFLER: ش غ ل

ANLAM: 

شَغَلَ : Bir kişi veya şey kendisini meşgul etmek, onu böyle bir şeyle meşgul tutmak.

(شَغَلَ (عَنْ : (O kişi veya şey) onu o şeyden caydırmak için meşgul etmek, oyalamak ya da alıkoymak.  

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek Açıklama
شَغَلَ fiil-I 1 Meşgul etti, uğraştırdı 48/11
شُغُلٌ isim 1 İş, meşguliyet, uğraşma (çoğul) 36/55 Tekil: شُغْلٌ

Toplam 2


BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Benzer Manada Kelimeler

 • شَغَلَ (a)
 • شَغَلَ (b)
 • شُغْلٌ (a)
 • شُغْلٌ (b)
  • هَمٌّ > bak: ه م م
  • قَلَقٌ
  • هَاجِسٌ

Zıt Manada Kelimeler

 • شَغَلَ
  • اِسْتَقَالَ > bak: ق و ل
  • اِعْتَزَلَ > bak: ع ز ل
  • تَقَاعَدَ > bak: ق ع د
  • تَنَحَّى
 • شُغْلٌ

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Şugl (Şugul) شُغْل İş, meşgul olunacak şey, gaile. Meşgul olmak.
Şugûl شُغُول İşler, uğraşacak şeyler, gaileler.
Şâgil شَاغِل İşgal eden, tutan. Meşgul eden, meşgul edici.
Meşgûl مَشْغُول Bir işle uğraşan, iş görmekte olan.
Meşgale مَشْغَلَة Uğraşılan şey, iş güç, uğraşı. Çoğul: Meşâgil
Meşgûliyyet مَشْغُولِيَّة İş, güç, çalışma.
İşgâl إِشْغَال 1: Bir kimseyi işten alıkoyma, engelleme, oyalama. 2: Zabtetme, istila etme.
İştigâl اِشْتِغَال Bir iş işlemek. Uğraşmak. Çalışmak. Meşgul olmak.
Müştagil مُشْتَغِل Bir işle meşgul olan, iştigal eden, uğraşan.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

شَغَلَ : Fiil-I. 

48:11 شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا
Diyanet Meali: “Bizi mallarımız ve ailelerimiz alıkoydu; Allah’tan bizim için af dile” (diyecekler).

شُغُلٌ : İsim. Çoğul. Tekili: شُغْلٌ

36:55 إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ
Diyanet Meali: Şüphesiz cennetlikler o gün nimetlerle meşguldürler, zevk sürerler.  *