ر ت ل

KÖK HARFLER:  ر ت ل

ANLAM: 

رَتِلَ : İyi düzenlenmek. İyi düzenlenmiş olmak.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
رَتَّلَ fiil-II 2 Güzel okudu, yavaş ve açık okudu, beyan etti, yavaş yavaş yaptı 73/4
تَرْتِيلٌ isim 2 Güzel okumak, yavaş ve açık okumak, beyan etmek, yavaş yavaş yapmak 73/4

Toplam 4

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Benzer Manada Kelimeler

 • رَتَّلَ
  • غَنَّى > bak: غ ن ي
  • عَزَفَ
  • نَغَّمَ
  • رَنَّمَ
  • تَرَنَّمَ
  • أَنْشَدَ

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Retel رَتَل Muntazam, hoş. Gönül çeken.
Tertîl تَرْتِيل Kur’an-ı Kerim’i usul ve kaidesine göre, acele etmeksizin, dura dura, anlaya anlaya okumak.
Mürettil مُرَتِّل Kur’an-ı Kerim’i tertil üzere okuyan.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

رَتَّلَ : Fiil-II.

25:32 كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا
Diyanet Meali: Biz, Kur’an’la senin kalbini pekiştirmek için (onu böyle kısım kısım indirdik) ve onu ağır ağır okuduk.
73:4 أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا
Diyanet Meali: Yahut buna biraz ekle. Kur’an’ı ağır ağır, tane tane oku.*

تَرْتِيلٌ : İsim. Masdar. Tef’îl Bâbı (II. Bâb). 

25:32 كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا
Diyanet Meali: Biz, Kur’an’la senin kalbini pekiştirmek için (onu böyle kısım kısım indirdik) ve onu ağır ağır okuduk.
73:4 أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا
Diyanet Meali: Yahut buna biraz ekle. Kur’an’ı ağır ağır, tane tane oku.*