ر ف ر ف

KÖK HARFLER: ر ف ر ف

ANLAM: 

رَفْرَفَ : (Kuş) yere konmadan kanatlarını açmak ya da çırpmak.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
رَفْرَفٌ isim 1 Yatak örtüsü; yataklar; halılar; yayılan yeşil kumaş parçaları; yastıklar; minderler. Otlaklar, bahçeler; ışığın girmesi için bir pencere veya aralık.  55/76

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Benzer Manada Kelimeler

  • رَفْرَفَ
    • جَدَّفَ
    • حَامَ

Zıt Manada Kelimeler

  • رَفْرَفَ

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Refref رَفْرَف Miraçtaki dördüncü binek. Yeşil elbise.
Refrefe رَفْرَفَة Kuşun kanatlarını oynatıp açması.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

رَفْرَفٌ : İsim. 

55:76 مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ
Diyanet Meali: Onlar yeşil yastıklara ve güzel yaygılara yaslanırlar, (nimetlenirler). *