ر د ف

KÖK HARFLER: ر د ف

ANLAM: 

رَدِفَ : Aynı hayvan üzerinde birinin ardından sürmek. Bir kişi veya şeyi takip etmek. 

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek Açıklama
رَدِفَ fiil-I 1 Terkisine bindi, tâbi oldu, katıldı, ardına takıldı 27/72
رَادِفَةٌ isim 1 Arkadan gelen hadise, ikinci defa sûra üfürülüş 79/7 Müzekker: رَادِفٌ 
مُرْدِفٌ isim 1 Terkisine binen 8/9

Toplam 3


BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

Benzer Manada Kelimeler

Zıt Manada Kelimeler

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Ridf رِدْف Arka.
Redîf رَدِيف Arkadan gelen, birisinin ardından giden. Beytin sonunda kafiyeden sonra tekrarlanan kelime.
Râdife رَادِفَة Kıyamette üfürülecek surun ikincisi.
Terdîf تَرْدِيف Peşinden ardı sıra yürütme.
Terdîfât تَرْدِيفَات Peşinden ardı sıra yürütmeler.
Mürâdif مُرَادِف Eş anlamlı.
Mürâdefe مُرَادَفَة Müradiflik. İki veya daha fazla kelimenin aynı manada olması.
İrdâf إِرْدَاف Ardısıra yürütme, yürütülme.
Müterâdif مُتَرَادِف Birbirine bağlı, tabi olan. Birbirinin ardınca giden. Yazılışı ayrı, fakat manası aynı olan kelime.
İrtidâf اِرْتِدَاف Ardından gitme, ardına düşme, peşinden koşma.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

رَدِفَ : Fiil-I.

27:72 قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ
Diyanet Meali: De ki: “Belki de acele gelmesini istediğiniz şeyin bir kısmı size çok yaklaşmıştır.”*

رَادِفَةٌ : İsim. İsm-i Fâil. Müennes. Müzekkeri: رَادِفٌ

79:7 تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ
Diyanet Meali: Peşinden gelen başka bir sarsıntı izleyecektir.*

مُرْدِفِينَ : İsim. İsm-i Fâil. İf’âl Bâbı (IV. Bâb). Kurallı Erkek Çoğul. Nasb / Cerr. Tekili: مُرْدِفٌ

8:9 فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ
Diyanet Meali: O da, “Ben size ard arda bin melekle yardım ediyorum” diye cevap vermişti.