ن ج د

KÖK HARFLER:  ن ج د

ANLAM: 

نَجَدَ : Birisine  yardım etmek; onu alt etmek. (İş) açık, belli, bariz hale gelmek.

AÇIKLAMA:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
نَجْدٌ isim 1 Yüksek yer (tepe, dağ, bayır), açık yol 90/10

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

Benzer Manada Kelimeler

Zıt Manada Kelimeler

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Necd نَجْد Açık ve işlek yol. Yüksek yer. Yiğitlik hali. Gamlılık. Çoğulu: Encâd
Necîd نَجِيد Yiğit, yürekli, kahraman.
Necdet نَجْدَة Sağlam, sıkı, yiğit adam.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

نَجْدَيْنِ : İsim. İkili isim. Tekili: نَجْدٌ

90:10 وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ
Diyanet Meali: İki apaçık yolu (hayır ve şer yollarını) göstermedik mi?