ن ع ل

KÖK HARFLER:  ن ع ل

ANLAM: 

نَعَلَ : Ayakkabı giymek.

نَعَّلَ ve أَنْعَلَ : Birisine ayakkabı giydirmek. Hayvanı nallamak.

النَّعْلُ : Ayakkabı.

AÇIKLAMA:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
نَعْلٌ isim 1 Pabuç, terlik 20/12

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

Mahreci Benzeyen Kökler

Benzer Manada Kelimeler

  • نَعْلٌ
    • خُفٌّ > bak: خ ف ف
    • حِذَاءٌ
    • مَدَاسٌ

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Na’l نَعْل Nal. Ayağa giyilen tahta ayakkabı veya hayvanların ayağına çakılan demir.
Na’leyn نَعْلَيْنِ Bir çift ayakkabı.
Na’lîn (Nalın) نَعْلِين Takunya.

Na’l-bant (Nalbant): Nal çakan. 

Na’l-bur (Nalbur): Nal, çivi gibi şeyler yapan kimse.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

نَعْلٌ : İsim. 

20:12 إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى
Diyanet Meali: “Şüphe yok ki, ben senin Rabbinim. Hemen ayakkabılarını çıkar. Çünkü sen mukaddes vadi Tuvâ’dasın.” *