م ج د

KÖK HARFLER: م ج د

ANLAM: 

مَجَدَ : Şanı diğerlerini aşmak; yüceleşmek.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
مَجِيدٌ isim 4 Çok şerefli, büyük kerem sahibi 85/21

Toplam 4

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

Benzer Manada Kelimeler

Zıt Manada Kelimeler

 • مَجَّدَ
  • ذَلَّ > bak: ذ ل ل
  • سَفَّهَ > bak: س ف ه
  • حَقَّرَ
  • اِحْتَقَرَ
 • مَجْدٌ
  • دَنَاءَةٌ > bak: د ن و
  • ذُلٌّ > bak: ذ ل ل
  • خَسَاسَةٌ
  • حَقَارَةٌ
 • مَجِيدٌ (a)
 • مَجِيدٌ (b)
  • وَضِيعٌ > bak: و ض ع
  • ذَلِيلٌ > bak: ذ ل ل
  • مُحْتَقَرٌ
  • حَقِيرٌ

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Mecd مَجْد Büyüklük. Azamet. Şeref.
Mecîd مَجِيد Azametli. Şerefli. Galib. Çoğulu: Emcâd
Mâcid مَاجِد Şan ve şeref sahibi.
Mecdûd مَجْدُود Rızkı bol.
Mecidiye مِجِيدِيَّة Osmanlı Devletinde 1840 yılında basılmış, 20 kuruş değerinde olan gümüş sikke.
Emced أَمْجَد Pek büyük, daha büyük, şerefi şanı çok olan. Çoğulu: Emâcid
Temcîd تَمْجِيد Uğurlama, ağırlama. Çoğulu: Temcîdât
Mümecced مُمَجَّد Şereflendirilmiş. Medhedilerek ululanmış.
Mümâcede مُمَاجَدَة Övünme.
Temeccüd تَمَجُّد Şeref sahibi olma. Ululanma.
Mütemeccid مُتَمَجِّد Temeccud eden, ululanan.
Temâcüd تَمَاجُد Büyüklüğünü ve şerefini çoğaltma.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

مَجِيدٌ : İsim. 

11:73رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ
Diyanet Meali:“Allah’ın rahmeti ve bereketi size olsun ey (peygamber ocağının) ev halkı! Şüphesiz O, övülmeye lâyıktır, şanı yücedir.”
50:1ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ
Diyanet Meali:Kâf.  Şerefli Kur’ân’a andolsun ki …*
85:15ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ
Diyanet Meali:Arş’ın sahibidir, şanı yüce olandır. *
85:21بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ
Diyanet Meali:Hayır, o (yalanlamakta oldukları kitap) şanı yüce bir Kur’an’dır. *