ل ه م

KÖK HARFLER: ل ه م

ANLAM: 

لَهِمَ / لَهَمَ : Bir şeyi birden yutmak. Suyu yudumla içmek.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
أَلْهَمَ fiil-IV 1 İlham etti 91/8

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

Mahreci Benzeyen Kökler

Benzer Manada Kelimeler

 • لَهِمَ / اِلْتَهَمَ

Zıt Manada Kelimeler

 • لَهِمَ / اِلْتَهَمَ
  • اِسْتَفْرَغَ > bak: ف ر غ
  • هَاعَ
  • تَهَوَّعَ
  • قَاءَ
  • تَقَيَّأَ

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Lehm لَهْم Bir şeyi hemen yutma.
İlhâm إِلْهَام Allah tarafından kalbe gelen mana. Çoğulu: İlhâmât
İlhâmî إِلْهَامِى İlhama ait. İlham ile ilgili.
Mülhim مُلْهِم İlham eden.
Mülhem مُلْهَم İlham edilmiş olan. Çoğulu: Mülhemûn
İstilhâm اِسْتِلْهَام Allah’ın madde ilham etmesi niyazında bulunma.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

أَلْهَمَ : Fiil-IV. 

91:8 فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا
Diyanet Meali: (Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip) ona kötülük duygusunu ve takvasını (kötülükten sakınma yeteneğini) ilham edene andolsun ki…*