ك ش ط

KÖK HARFLER: ك ش ط

ANLAM: 

كَشَطَ : Bir şeyden örttüğü bir şeyi sıyırmak, soymak, ayırmak.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek Açıklama
كَشَطَ fiil-I 1 Söktü, soydu, çıkardı, sıyırdı 81/11 Meçhulü: كُشِطَ

Toplam 1


BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Benzer Manada Kelimeler

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Mikşat مِكْشَط Hattatların, kamış kalemlerinin kabuğunu soymakta kullandıkları alet.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

كَشَطَ : Fiil-I. Meçhulü: كُشِطَ

81:11 وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
Diyanet Meali: Gökyüzü (yerinden) sıyrılıp koparıldığı zaman, *