ق ح م

KÖK HARFLER: ق ح م

ANLAM: 

قَحَمَ : Bir işe düşünmeden girmek; ona dalıvermek, atılıvermek. Düşüncesizce veya aceleyle bir şeye dalmak.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
اِقْتَحَمَ fiil-VIII 1 Katlandı. Atıldı. 90/11
مُقْتَحِمٌ isim 1 Katlanan. Atılan. 38/59

Toplam 2

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

Benzer Manada Kelimeler

Zıt Manada Kelimeler

  • اِقْتَحَمَ
  • اِقْتِحَامٌ

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

İktihâm اِقْتِحَام Hücum ve istila eylemek. Dayanmak, tahammül etmek, katlanmak. Çoğulu: İktihâmât
Muktehim مُقْتَحِم Mülahazasız bir işe hücum edip giren.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

اِقْتَحَمَ :  Fiil-VIII. 

90:11 فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ
Diyanet Meali: Fakat o, sarp yokuşa atılmadı. *

مُقْتَحِمٌ : İsim. İsm-i Fâil. İfti’âl Bâbı (VIII. Bâb).

38:59 هَٰذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُو النَّارِ
Diyanet Meali: (Kendi aralarında şöyle derler:) “İşte sizinle beraber cehenneme tıkılacak bir grup. Onlara rahat ve huzur olmasın! Şüphesiz onlar cehenneme gireceklerdir.” *