خ ب ط

KÖK HARFLER:  خ ب ط

ANLAM: 

خَبَطَ : (Birini) öfkeli bir biçimde dövmek ya da ona vurmak.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

خَبَطَ (geniş zamanlı يَخْبِطُ mastar ismi  خَبْطٌ):

خَبَطَهُ : Onu öfkeli bir biçimde dövdü ya da vurdu. Şu sözcükle eşanlamlıdır: تَخَبَّط 

 خَبَطَ اللَّيْلَ : Bir istikameti olmaksızın gece yolculuk etti.

خَبْطٌ seyahat etme eylemini, herhangi bir istikamet olmaksızın gitmeyi veya ana yol olmayan yerden gitmeyi ifade etmek için söylenir.

خَبَطَهُ الشَّيْطَانُ اَوْ تَخَبَّطَهُ : Onu doğru yoldan saptırmak ya da delirtmek için Şeytan ona bir ziyan ile dokundu.

تَخَبَّطَهُ : Tam manasıyla, ona vurdu ya da onu yere yatırdı ya da üzerine yürüdü ya da onu yere yatırdı ve onunla alay etti.

خَبَطَ الْعَقْلَ : O şey akıl sağlığını bozdu.

خَبْطَةٌ : Bir delilik gelmesi veya inmesi ya da şeytani bir ele geçirme.

بِفُلَانٍ خَبْطَةٌ بِالْمَسِّ : Falanca delirmiştir.

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
تَخَبَّطَ fiil-V 1 Hırpaladı, çarptı. 2/275

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

Mahreci Benzeyen Kökler

Benzer Manada Kelimeler

  • خَبَطَ

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Habt خَبْط Şiddetli vurmak. Önünü görmeyerek körcesine basıp yürümek. Hata etmek.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

تَخَبَّطَ : Fiil-V.

2:275 الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
Diyanet Meali: Faiz yiyenler, ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar.