خ ب أ

KÖK HARFLER:  خ ب أ

ANLAM: 

خَبَأَ : Bir şeyi saklamak ya da gizlemek; bir şeyi sakınmak, korumak, o şeyle ilgilenmek. 

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

خَبَاَ (geniş zamanlı يَخْبَأُ mastar ismi  خَبْءٌ):

خَبَاَهُ : O şeyi sakladı ya da gizledi; o şeyi sakındı, o şeyi korudu ya da o şeyle ilgilendi.

خَبِىءٌ : Gizli ya da saklanmış, saklı veya gaip bir şey.

خَبْءُ السَّمَاءِ : Yağmur.

خَبْءُ الْاَرْضِ : Bitkiler ve otlar.

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
خَبْءٌ isim 1 Gizli, örtülü. 27/25

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Mahreci Benzeyen Kökler

Benzer Manada Kelimeler

Zıt Manada Kelimeler

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Hab’ خَبْء 1: Uyku. Rü’ya. 2: Günah. Suç. 3: Gizli, saklı, hafi. Çoğul: Habayâ
İhbâ’ إخْبَاء Örtmek, saklamak, gizlemek.
Habîe خَبِيئَة Gizli şey. Keşfedilmemiş. 

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

خَبْءٌ : İsim. 

27:25 أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ
Diyanet Meali: “Göklerde ve yerde gizli olanı ortaya çıkaran, sizin gizlediğiniz ve açığa vurduğunuz şeyleri bilen Allah’a secde etmesinler diye (şeytan onları yoldan çıkarmış.)” *