ه ش ش

KÖK HARFLER:  ه ش ش

ANLAM: 

هَشَّ : Yumuşak, gevşek, kırılgan, hassas olmak. (Ağaç) yapraklarını dökmek. Neşeli, hareketli, canlı olmak.

AÇIKLAMA:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek Âyet
هَشَّ fiil-I 1 Yaprak silkti, yapmak döktü. 20/18

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Benzer Manada Kelimeler

Zıt Manada Kelimeler

  • هَشَّ

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Heşş هَشّ Gevrek, kolayca kırılabilir olan. Keyifli, şen.
Heşâşet هَشَاشَة Gevreklik, kuruluk.
İnhişâş اِنْهِشَاش Birbirine dokunup hışırdama, hışırtı. Şakırtı, şakırdama.
İhtişâş اِهْتِشَاش Kuru ot veya saman gibi hayvan yemi biriktirme.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

هَشَّ : Fiil-I. 

20:18 قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي
Diyanet Meali: “O benim değneğimdir. Ona dayanırım, onunla koyunlarıma yaprak silkelerim.”