ه م ن

KÖK HARFLER:  ه م ن

ANLAM: 

هَيْمَنَ: “Amin” demek. (Kuş) yavrularının üzerinde kanatlarını çırpmak. Birisine koruyucu ve gözetici olmak. Hükmü ve kontrolüne geçirmek.

AÇIKLAMA:

هَيْمَنَ fiili, هَمِنَ fiilinden türemiştir. İsm-i faili: اٰمَنَ ’dir.

مُهَيْمِنٌ kelimesi مُؤَامِنٌ anlamındadır. İnsanların işlerini kontrol eden ve denetleyen.

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek Âyet
مُهَيْمِنٌ isim 2 Koruyup gözeten Allah (Esmâ-i ilâhiye’den). 59/23

Toplam 2

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

AÇIKLAMA:

MÜHEYMİN ile RAKÎB kelimeleri arasındaki fark

( ه م نر ق ب )

Rakîb, “işlerini teftiş edip gözetleyen”dir. Rakîb, “hafîz” ve “alîm” anlamında Allah’ın sıfatlarındandır. Çünkü teftîş (araştırmak) nitelemesi, Allah için câiz değildir. Müheymin ise, “bir şeyi tedbir etmek üzere, üzerine alan”dır. (Farklar Sözlüğü 301) Bknz: ( ر ق ب )

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir.

Müheymin مُهَيْمِن Mümin. Hazır. Sadık. Hafız. Hıfz edici. Koruyucu.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

مُهَيْمِنٌ : İsim. İsm-i Fâil. Tef’îl Bâbı (II. Bâb). 

5:48 وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ
Diyanet Meali: (Ey Muhammed!) Sana da o Kitab’ı (Kur’an’ı) hak, önündeki kitapları doğrulayıcı, onları gözetici olarak indirdik.
59:23 الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ
Diyanet Meali: O, mülkün gerçek sahibi, kutsal (her türlü eksiklikten uzak), barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan (Allah’tır).