ح ي ف

KÖK HARFLER:  ح ي ف

ANLAM: 

حَافَ : Birine karşı kusurlu, adaletsiz, zalimce davranmak; yanlış olana meyletmek veya kararında doğru olandan sapmak.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

حَافَ (geniş zamanlı يَحِيفُ mastar ismi حَيْفٌ):

حَافَ عَلَيْهِ : Ona karşı kusurlu, adaletsiz, zalimce davrandı; yanlış olana meyletti veya kararında doğru olandan saptı.

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
حَافَ fiil-I 1 Hükümde meyl gösterdi, iki taraftan birine temayül etti, haksızlık etti, taraf tuttu 24/50

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Benzer Manada Kelimeler

 • حَافٍ
 • حَيْفٌ
  • ظُلْمٌ > bak: ظ ل م
  • جُورٌ > bak: ج و ر
  • بَغـْيٌ > bak: ب غ ي
  • طُغْيَانٌ > bak: ط غ ي
  • إِجْحَافٌ
  • عَسْفٌ
  • ضَيْمٌ

Zıt Manada Kelimeler

AÇIKLAMA:

HANEF ile HAYF kelimeleri arasındaki fark

( ح ن فح ي ف )

Hanef, “haktan dönmek / sapmak” anlamına gelir. Hayf, “eksiltmek üzere bir şeye saldırmak”tır. Bu kelimenin aslı, bir şeyi sağından-solundan eksilttiğinde söylediğin tehayyeftu’ş şey’e (onu kırptım) ifadesinden gelmektedir.  (Farklar Sözlüğü 315) Bknz: ( ح ن ف )

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Hayf حَيْف Emansızlık. Haksızlık. Zulüm. Cevr. (Vah vah, yazık, eyvah, yazıklar olsun mealinde söylenir.) Hayıflanmak
Hâif حَائِف Gadreden, azarlayan. Zulmeden.
Hayfâ حَيْفَا “Eyvah, yazık, heyhat” anlamlarında kullanılan bir söz.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

خَافَ : Fiil-I.

24:50 أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ
Diyanet Meali: Yoksa Allah ve Resûlünün kendilerine karşı zulüm ve haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar?