ح ر ي

KÖK HARFLER:  ح ر ي

ANLAM: 

حَرَى : Azalmak. Artıştan sonra düşüşe geçmek.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
تَحَرَّي fiil-I 1 (En doğrusunu, en lâyığını bilmek, tanımak için) çalışma yapmak, araştırmak. 72/14

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

Mahreci Benzeyen Kökler

Benzer Manada Kelimeler

 • تَحَرَّي
  • اِلْتَمَسَ > bak: ل م س
  • بَحَثَ > bak: ب ح ث
  • اِسْتَفْسَرَ > bak: ف س ر
  • حَقَّقَ > bak: ح ق ق
  • تَعَمَّقَ > bak: ع م ق
  • نَقَّبَ > bak: ن ق ب
  • تَوَخَّى
  • فَحَصَ
  • فَتَّشَ

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Harî(iyyi) حَرِيي Lâyık.
Ahrâ أَحْرَي Daha layık, daha münasip, en elverişli.
Taharrî تَحَرِّي Araştırmak. Çoğul: Taharriyyât
Müteharrî مُتَحَرِّي Taharrî eden, araştıran.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

تَحَرَّي : Fiil-V. 

72:14 فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا
Diyanet Meali: Kim müslüman olursa, işte onlar doğruyu arayıp bulmuşlardır.”