غ ص ب

KÖK HARFLER: غ ص ب

ANLAM: 

غَصَبَ : Bir şeyi birisinden haksız surette, adaletsizce veya zorla almak. Kadının ırzına geçmek; rızası dışında o kadınla cinsel münasebete girmek. Birini bir şey yapması için zorlamak.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
غَصْبٌ isim 1 Gasbetme, haksız yere ve zorla el koyma 18/79

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

Benzer Manada Kelimeler

Zıt Manada Kelimeler

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Gasb غَصْب Başkasına ait bir şeyi zorla, rızası olmadan almak.  Gasb etmek, Gasben
Gâsıb غَاصِب Gasbeden, zorla alan.
Magsûb مَغْصُوب Zorla ve cebren alınmış. Gasbolunmuş.
İgtisâb اِغْتِصَاب Gasb etmek. Başkasının malını zorla elinden almak.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

غَصْبٌ : İsim. 

18:79 وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا
Diyanet Meali: “Onların ilerisinde, her gemiyi zorla ele geçiren bir kral vardı.”